E-Dixgal

Educación Dixital - Implantación do libro dixital nos centros

Entorno Virtual de Aprendizaxe

Profesorado e alumnado dos centros implicados desenvolven a súa actividade educativa diaria nun entorno virtual de aprendizaxe que lles vai permitir acceder a contidos dixitais para 5º e 6º de primaria e 1º e 2º de ESO

Mochila Dixital

Os docentes poden elaborar a súa propia “mochila dixital” seleccionando a través da plataforma dixital os contidos formativos e podendo incorporar os materiais complementarios que desexen, así como contidos de elaboración propia.

Plans de formación

O desenvolvemento desta iniciativa implica a formación do profesorado e do alumnado.

Servicio Premium

Para solucionar as dúbidas ou as incidencias técnicas no uso do entorno virtual de aprendizaxe, tanto o profesorado como as familias contarán cun equipo de soporte técnico con atención continuada de luns a venres de 8:00 a 20:00 horas, a través do teléfono 881 99 77 01 e no correo electrónico uac@edu.xunta.es

miércoles, 28 de junio de 2017

Novos contidos intelixentes para E-Dixgal

Ao longo do curso 2017-2018 os docentes que impartan en aulas do proxecto E-Dixgal van a dispoñer de novas funcionalidades para os contidos da editorial Netex para Inglés (5º e 6º de Primaria e 1º e 2º de ESO) e Matemáticas (6º primaria e 1º de ESO). Neste sentido, o profesorado vai a poder personalizar e actualizar o contido editorial mediante unha sinxela interface. Ademais, pode crear os seus propios materiais didácticos e ofrecer contidos individualizados ao alumnado sen saír da propia unidade didáctica.
Así mesmo, o profesorado vai ter información do que ocorre na aula en tempo real, así como novas ferramentas para marcar o ritmo da clase e controlar, en todo momento, o que ven nas súas pantallas: levar ao alumando á unha páxina específica para poder poder seguir as explicacións, bloquear a navegación polas unidades, etc.
Os novos contidos proporcionan aos docentes as ferramentas necesarias para atender á diversidade da aula: análise intelixente do rendemento individual e grupal, asignación de tarefas específicas, agrupación dos estudantes segundo as súas necesidades, personalización de contidos e traballo colaborativo, etc.
Finalmente, os docentes van a ter á súa disposición gráficas que indican como evoluciona cada alumno nos estándares de aprendizaxe que se traballan nas unidades didácticas.
jueves, 15 de junio de 2017

Proxecto E-Dixgal

O noso proxecto do centro 
Publish at Calameo

Se queredes o noso proxecto para ter unha idea de como realizalo.
 email: upa@edu.xunta.es