E-Dixgal

Educación Dixital - Implantación do libro dixital nos centros

Entorno Virtual de Aprendizaxe

Profesorado e alumnado dos centros implicados desenvolven a súa actividade educativa diaria nun entorno virtual de aprendizaxe que lles vai permitir acceder a contidos dixitais para 5º e 6º de primaria e 1º e 2º de ESO

Mochila Dixital

Os docentes poden elaborar a súa propia “mochila dixital” seleccionando a través da plataforma dixital os contidos formativos e podendo incorporar os materiais complementarios que desexen, así como contidos de elaboración propia.

Plans de formación

O desenvolvemento desta iniciativa implica a formación do profesorado e do alumnado.

Servicio Premium

Para solucionar as dúbidas ou as incidencias técnicas no uso do entorno virtual de aprendizaxe, tanto o profesorado como as familias contarán cun equipo de soporte técnico con atención continuada de luns a venres de 8:00 a 20:00 horas, a través do teléfono 881 99 77 01 e no correo electrónico uac@edu.xunta.es

miércoles, 26 de agosto de 2020

VUELTA AL COLE: APLICACIONES Y HERRAMIENTAS INDISPENSABLES PARA LOS DOCENTES

La vuelta a las aulas para los docentes supone organizar distintas tareas, tanto propias como destinadas al alumnado, que resultan esenciales para poner en marcha el nuevo curso escolar. 
Las siguientes aplicaciones, plataformas y herramientas dirigidas al profesorado les resultarán útiles para organizar el trabajo, gestionar el día a día en el aula y evaluar a los estudiantes.

domingo, 2 de agosto de 2020