E-Dixgal

Educación Dixital - Implantación do libro dixital nos centros

Entorno Virtual de Aprendizaxe

Profesorado e alumnado dos centros implicados desenvolven a súa actividade educativa diaria nun entorno virtual de aprendizaxe que lles vai permitir acceder a contidos dixitais para 5º e 6º de primaria e 1º e 2º de ESO

Mochila Dixital

Os docentes poden elaborar a súa propia “mochila dixital” seleccionando a través da plataforma dixital os contidos formativos e podendo incorporar os materiais complementarios que desexen, así como contidos de elaboración propia.

Plans de formación

O desenvolvemento desta iniciativa implica a formación do profesorado e do alumnado.

Servicio Premium

Para solucionar as dúbidas ou as incidencias técnicas no uso do entorno virtual de aprendizaxe, tanto o profesorado como as familias contarán cun equipo de soporte técnico con atención continuada de luns a venres de 8:00 a 20:00 horas, a través do teléfono 881 99 77 01 e no correo electrónico uac@edu.xunta.es

jueves, 25 de octubre de 2018

E-Dixgal - Smart classroom


E-Dixgal - CEIP Raquel Camacho (A Coruña)

martes, 16 de octubre de 2018

Consellos de seguridade @edu.xunta.es


lunes, 15 de octubre de 2018

Manuais - editoriais AulaPlaneta - NETEX

Manuais elaborados por MARTÍN PARDIÑAS FONDO
abalar.cee@edu.xunta.es
ASESORÍA ABALAR ZONA CEE
 Sede: CFR Vimianzo


lunes, 8 de octubre de 2018

EPOPTES: Ferramenta de control de aula. (Exclusivamente en equipos abalar)

Logo Epoptes
Epoptes , que significa observador en grego ( país de orixen da aplicación) é unha solución potente pero sinxela para a xestión remota das aulas.
Epoptes é un software que trata de facilitar a tarefa do profesor na aula. Permite unha serie de accións sobre os equipos de aula tales como ver o que están a facer os alumnos, enviar mensaxes, executar aplicacións remotas, bloquear a pantalla, apagar e reiniciar un equipo entre outras

 Titorial: https://www.edu.xunta.gal/centros/abalar/aulavirtual2/mod/resource/view.php?id=2874

lunes, 1 de octubre de 2018

Eva Formación

Web de Formación de E-Dixgal


Agradecer la aportación del asesor abalar de CEE - Martín Pardiñas