E-Dixgal

Educación Dixital - Implantación do libro dixital nos centros

Entorno Virtual de Aprendizaxe

Profesorado e alumnado dos centros implicados desenvolven a súa actividade educativa diaria nun entorno virtual de aprendizaxe que lles vai permitir acceder a contidos dixitais para 5º e 6º de primaria e 1º e 2º de ESO

Mochila Dixital

Os docentes poden elaborar a súa propia “mochila dixital” seleccionando a través da plataforma dixital os contidos formativos e podendo incorporar os materiais complementarios que desexen, así como contidos de elaboración propia.

Plans de formación

O desenvolvemento desta iniciativa implica a formación do profesorado e do alumnado.

Servicio Premium

Para solucionar as dúbidas ou as incidencias técnicas no uso do entorno virtual de aprendizaxe, tanto o profesorado como as familias contarán cun equipo de soporte técnico con atención continuada de luns a venres de 8:00 a 20:00 horas, a través do teléfono 881 99 77 01 e no correo electrónico uac@edu.xunta.es

viernes, 30 de octubre de 2020

Tutoriales de Agueiro

 


jueves, 29 de octubre de 2020

Apps para docentes

 Apps para docentes (Parte 1)Apps para docentes (Parte 2)


lunes, 26 de octubre de 2020

domingo, 25 de octubre de 2020

jueves, 15 de octubre de 2020

Redeiras: Grupo de Coordinadores E-Dixgal 2020-21

  COORDINADORES EDIXGAL 2020-2021

SUSCRÍBETE ÁS NOTIFICACIÓNS DO GRUPO para recibir automáticamente no teu correo unha comunicación das intervencións que se produzan no foro de debate e dos novos contidos incorporados ao grupo.

COMO SUSCRIBIRSE? Pulsa no menú superior "Configuración" e fai clic na opción "Notificacións de grupo" que se mostrará na parte dereita da pantalla. Neste menú marca a opción "Correo electrónico" que corresponde a este grupo e finalmente pulsa o botón "Gardar".

Descrición breve: Grupo para compartir e intercambiar información entre os coordinadores/as EDIXGAL dos centros educativos participantes no proxecto.


jueves, 8 de octubre de 2020

Soporte Premium: Rede de puntos físicos de atención.

 


E que presta o dito servizo a través das seguintes canles:

De xeito remoto a través dun canle telefónica (24x7) durante as 24 horas do día, os 7 días da semana:

 - A través do número de teléfono 881 86 99 00

 - De xeito remoto a través do correo electrónico soporte.premium@edu.xunta.gal

 - A través do WhatsApp no número 604 06 78 56

 - A través do Telegram na conta @Serviciopremiumedixgal

De xeito presencial, mediante técnicos que se desplazan ao centro educativo no que se produce a incidencia

De xeito presencial, mediante técnicos que se desplazan a ubicación concreta onde se atopa o equipo do alumnado, se fose preciso para a resolución da incidencia.

A través de puntos de atención (debidamente sinalizados co logotipo do proyecto) espallados por todo a xeografía galega

Rede de puntos físicos de atención: