E-Dixgal

Educación Dixital - Implantación do libro dixital nos centros

Entorno Virtual de Aprendizaxe

Profesorado e alumnado dos centros implicados desenvolven a súa actividade educativa diaria nun entorno virtual de aprendizaxe que lles vai permitir acceder a contidos dixitais para 5º e 6º de primaria e 1º e 2º de ESO

Mochila Dixital

Os docentes poden elaborar a súa propia “mochila dixital” seleccionando a través da plataforma dixital os contidos formativos e podendo incorporar os materiais complementarios que desexen, así como contidos de elaboración propia.

Plans de formación

O desenvolvemento desta iniciativa implica a formación do profesorado e do alumnado.

Servicio Premium

Para solucionar as dúbidas ou as incidencias técnicas no uso do entorno virtual de aprendizaxe, tanto o profesorado como as familias contarán cun equipo de soporte técnico con atención continuada de luns a venres de 8:00 a 20:00 horas, a través do teléfono 881 99 77 01 e no correo electrónico uac@edu.xunta.es

domingo, 29 de noviembre de 2020

Videoconferencia: Webex e Falemos

 lunes, 9 de noviembre de 2020

Soporte Premium

 


Dende o comenzo do curso 2018/2019, o alumnado, familias e profesorado que sexan usuarios da educación dixital E-Dixgal teñen á súa disposición un Servizo Premium de Atención, Soporte e Acompañamento.
Trátase dun servizo que atende as seguintes necesidades:
- Información sobre os distintos elementos do proxecto: consultas, dúbidas, ...
- Comunicación e resolución de averias sobre o equipamento do proxecto
- Comunicación e resolución de incidencias ou problemas técnicos sobre o entorno virtual de traballo e os contidos dixitais ofrecidos no dito entorno
Sobre calquera dos elementos relacionados coa educación dixital:
- O equipo do alumnado
- O equipo do profesorado
- Os elementos da aula dixital nunha aula dun curso E-Dixgal (encerado dixital interactivo, proxecto, armario de carga, equipo do profesor na aula, rede WIFI, servidor de centros, conexión do centro a Internet)
- Os elementos do entorno virtual de aprendizaxe (plataforma EVA, contidos dos distintos proveedores: EDEBE, Netex, aulaPlaneta, Pearson)
E que presta o dito servizo a través das seguintes canles:
De xeito remoto a través dun canle telefónica (24x7) durante as 24 horas do día, os 7 días da semana:
 - A través do número de teléfono 881 86 99 00
 - De xeito remoto a través do correo electrónico soporte.premium@edu.xunta.gal
 - A través do WhatsApp no número 604 06 78 56
 - A través do Telegram na conta @Serviciopremiumedixgal
De xeito presencial, mediante técnicos que se desplazan ao centro educativo no que se produce a incidencia
De xeito presencial, mediante técnicos que se desplazan a ubicación concreta onde se atopa o equipo do alumnado, se fose preciso para a resolución da incidencia.
A través de puntos de atención (debidamente sinalizados co logotipo do proyecto) espallados por todo a xeografía galega
Rede de puntos físicos de atención:


domingo, 8 de noviembre de 2020