E-Dixgal

Educación Dixital - Implantación do libro dixital nos centros

Entorno Virtual de Aprendizaxe

Profesorado e alumnado dos centros implicados desenvolven a súa actividade educativa diaria nun entorno virtual de aprendizaxe que lles vai permitir acceder a contidos dixitais para 5º e 6º de primaria e 1º e 2º de ESO

Mochila Dixital

Os docentes poden elaborar a súa propia “mochila dixital” seleccionando a través da plataforma dixital os contidos formativos e podendo incorporar os materiais complementarios que desexen, así como contidos de elaboración propia.

Plans de formación

O desenvolvemento desta iniciativa implica a formación do profesorado e do alumnado.

Servicio Premium

Para solucionar as dúbidas ou as incidencias técnicas no uso do entorno virtual de aprendizaxe, tanto o profesorado como as familias contarán cun equipo de soporte técnico con atención continuada de luns a venres de 8:00 a 20:00 horas, a través do teléfono 881 99 77 01 e no correo electrónico uac@edu.xunta.es

jueves, 25 de febrero de 2021

abalarPro

 La aplicación abalarPro es una aplicación de la Xunta de Galicia que permite la interacción del personal docente de centros educativos pertenecientes a la Consellería de Educación con las familias a través de mensajería, posibilitando una forma fácil y cómoda para enviar mensajes individuales, a grupos o con la creación de salas de chat.

https://play.google.com/store/apps/details?id=gal.xunta.abalarprofes

domingo, 14 de febrero de 2021

Vídeos formativos sobre BigBlueButton

jueves, 4 de febrero de 2021

Entorno Virtual de Aprendizaxe - Educación Dixital - Proxecto Abalar: Novos contidos Netex-SmartClassroom

 Actualizouse o catálogo cos contidos do 3º trimestre de Netex-Smart.


Por outra banda, engadíronse novos contidos para substituír os contidos do 2º trimestre de Francés de 1º e 2º da ESO, e os de Matemáticas de 1º da ESO, de Netex-Smart. Os contidos anteriores figuran no catálogo coa marca (desactualizado). Os novos contidos que os substitúen figuran coa marca Edición 2020 - V.2. No caso destes contidos SmartClassroom, lembrar ao profesorado que só se conservarán as autorías realizadas nos libros Edición 2020 - V.2. O contido editado na versión que tiña o profesorado incorporado ao seu curso ata o momento non será accesible no próximo curso.