E-Dixgal

Educación Dixital - Implantación do libro dixital nos centros

Entorno Virtual de Aprendizaxe

Profesorado e alumnado dos centros implicados desenvolven a súa actividade educativa diaria nun entorno virtual de aprendizaxe que lles vai permitir acceder a contidos dixitais para 5º e 6º de primaria e 1º e 2º de ESO

Mochila Dixital

Os docentes poden elaborar a súa propia “mochila dixital” seleccionando a través da plataforma dixital os contidos formativos e podendo incorporar os materiais complementarios que desexen, así como contidos de elaboración propia.

Plans de formación

O desenvolvemento desta iniciativa implica a formación do profesorado e do alumnado.

Servicio Premium

Para solucionar as dúbidas ou as incidencias técnicas no uso do entorno virtual de aprendizaxe, tanto o profesorado como as familias contarán cun equipo de soporte técnico con atención continuada de luns a venres de 8:00 a 20:00 horas, a través do teléfono 881 99 77 01 e no correo electrónico uac@edu.xunta.es

jueves, 22 de septiembre de 2022

Novas E-Dixgal

 Co fin de recuperar os contidos incluídos nas materias do curso 2021/22, o profesorado terá acceso ata o venres día 7 de outubro ao antigo Entorno Virtual de Aprendizaxe (EVA).

O acceso realizarase a través da url https://eva2122.edu.xunta.gal utilizando as credencias habituais.

É importante ter en conta as seguintes indicacións:

1. O alumnado non está habilitado para poder acceder a este EVA do curso 2021/22.

2. O profesorado accederá só para recuperar contidos ou facer copias de seguridade do curso completo, co fin de restauralas noutro entorno.

3. Non se deberá incorporar ningún contido a eses cursos antes de facer a copia.