E-Dixgal

Educación Dixital - Implantación do libro dixital nos centros

Entorno Virtual de Aprendizaxe

Profesorado e alumnado dos centros implicados desenvolven a súa actividade educativa diaria nun entorno virtual de aprendizaxe que lles vai permitir acceder a contidos dixitais para 5º e 6º de primaria e 1º e 2º de ESO

Mochila Dixital

Os docentes poden elaborar a súa propia “mochila dixital” seleccionando a través da plataforma dixital os contidos formativos e podendo incorporar os materiais complementarios que desexen, así como contidos de elaboración propia.

Plans de formación

O desenvolvemento desta iniciativa implica a formación do profesorado e do alumnado.

Servicio Premium

Para solucionar as dúbidas ou as incidencias técnicas no uso do entorno virtual de aprendizaxe, tanto o profesorado como as familias contarán cun equipo de soporte técnico con atención continuada de luns a venres de 8:00 a 20:00 horas, a través do teléfono 881 99 77 01 e no correo electrónico uac@edu.xunta.es

domingo, 2 de agosto de 2020

miércoles, 8 de julio de 2020

Smallpdf

Smallpdf - la plataforma que te ayuda a convertir y editar tus archivos de PDF. Soluciona todos tus problemas con los PDF - y si, es gratuita.

sábado, 4 de julio de 2020

Recomendacións E-Dixgal

Con motivo da finalización do curso 2019/2020, e de cara ao vindeiro curso, achégase unha serie de recomendacións e información adicional sobre o proxecto E-Dixgal:

1. Os docentes que desexen facer unha copia de seguridade dos recursos propios publicados nos cursos do EVA, para poder restauralos o vindeiro curso, terían que facelo antes do día 31 de agosto. Se tiveran algunha dúbida de como realizar este proceso, poden poñerse en contacto co Soporte Premium a través do teléfono 881 86 99 00 ou do correo electrónico
 soporte.premium@edu.xunta.gal.

2. Non é preciso facer copias de seguridade dos contidos creados coa Ferramenta de Autor, xa que todos os recursos creados se manteñen de forma permanente ao longo dos cursos académicos. A Ferramenta de autor non estará accesible desde o 15 ata o 31 de agosto.

3. A partir do día 1 de setembro e ata o día 8 de setembro, poderase  acceder aos contidos do curso 2020/2021 no seguinte enderezo 
 https://evaint.edu.xunta.gal/. Durante este período o profesorado que teña asignadas en Xade materias e grupos poderá acceder ás aulas co alumnado matriculado e os contidos das editoriais Netex, Edebé, aulaPlaneta e Pearson. Mentres as materias non estean asignadas en Xade, poderase crear novos espazos, consultar o catálogo e empregar a Ferramenta de Autor.
4. A partir do 9 de setembro o acceso aos cursos 2020/2021 do EVA farase a través do enderezo https://eva.edu.xunta.gal/, tanto para Educación Primaria como para Educación Secundaria. Manteranse todos os cambios feitos en https://evaint.edu.xunta.gal/ durante o período que abarca do día 1 ao día 8 de setembro, tanto nos cursos como na Ferramenta de Autor.

7. O profesorado terá acceso durante o período que abarca do día 1 ao 8 de setembro aos dous entornos de aprendizaxe:
    Curso 2019/2020 en
 https://eva.edu.xunta.gal/
    Curso 2020/2021 en https://evaint.edu.xunta.gal/

8. O acceso aos contidos por parte do alumnado de ESO que teña materias suspensas non se ve afectado, xa que poderá acceder aos seus cursos de xeito habitual ata o día 8 de setembro tanto desde o EVA online como do EVA offline
9. Recoméndase que incorpore toda a información de grupos, materias, profesorado e alumnado para o curso 2020/2021 en Xade antes do día 12 de xullo. Isto facilitará que o día 1 de setembro xa estea todo dispoñible no EVA: as materias, os grupos, o profesorado e o alumnado.

Se tivera algunha dúbida sobre algúns dos puntos expostos anteriormente, pode poñerse en contacto co Soporte Premium a través do teléfono 881 86 99 00 ou do correo electrónico
 soporte.premium@edu.xunta.gal.
Reciba un cordial saúdo,

martes, 16 de junio de 2020

lunes, 15 de junio de 2020

Resolución definitiva de centros admitidos e excluídos para participar no proxecto Educación dixital (E-Dixgal) durante o curso 2020/2021

Resolución definitiva de centros admitidos e excluídos para participar no proxecto Educación dixital (E-Dixgal) durante o curso 2020/2021


sábado, 23 de mayo de 2020

Proxecto E-Dixgal do noso centro

Déixovos o proxecto que presentaramos para solicitar E- Dixgal no noso centro.
https://drive.google.com/file/d/1J1Gt9G8Ve2c3UO86u4sY60Py_b2pL_vp/view?usp=sharing

viernes, 15 de mayo de 2020

Resolución do 15 de maio de 2020 pola que se reabre o prazo de presentación de solicitudes para participar no proxecto Educación Dixital (E-Dixgal) durante o curso 2020/21

NOVA DE ACTUALIDADE 15/05/2020

E-Dixgal: Resolución do 15 de maio de 2020 pola que se reabre o prazo de presentación de solicitudes para participar no proxecto Educación Dixital (E-Dixgal) durante o curso 2020/21

Resolución do 15 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se reabre o prazo de presentación de solicitudes da Resolución do 11 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se convoca a selección de centros para participar no proxecto Educación Dixital (E-Dixgal) durante o curso 2020/21.
Retomarase dende o luns 18 de maio e rematará o 25 do mesmo  mes, ámbolos dous inclusive

miércoles, 6 de mayo de 2020

domingo, 3 de mayo de 2020

Cómo Corregir Exámenes y Tareas

jueves, 30 de abril de 2020

Aplicaciones gratuitas en línea


viernes, 24 de abril de 2020

Comunicado dos CFR aos centros. Formación Inicial para o manexo das ferramentas para a docencia a distancia.

A Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, para paliar os danos que a presente situación está a provocar nos centros educativos,  oferta actividades formativas dirixidas aos/ás docentes que precisen unha formación inicial básica para o manexo de ferramentas para docencia a distancia.

Características da actividade:

Formación non presencial, de 10 horas de duración.
Contidos básicos: emprego da aula virtual e ferramentas de videoconferencia.
Desenvolverase a través da aula virtual do centro e preferentemente estará titorizada por un /unha docente do propio centro. Se isto non fose posible, proporcionaríase docente desde o CFR/CAFI.
O profesorado asistente, así como o docente que a imparta a formación,  recibirán a correspondente certificación de 10 horas.
A dirección do centro validará a participación do profesorado na actividade para poder emitir a correspondente certificación ao finalizar a mesma..

Por isto preciso que contacte co profesorado doseu  centro, á maior brevidade,  e envíe a este correo electrónico a seguinte información antes das 20 horas do día 28 de abril :
 • Relación de profesores/as do centro interesados  con DNI
 • Datos do profesor/a disposto a impartir a formación
 

sábado, 18 de abril de 2020

Shotcut: Editor de Vídeo en Español

miércoles, 15 de abril de 2020

Agueiro: comunidades educativas dixitais


sábado, 11 de abril de 2020

20 herramientas para tus clases virtuales

viernes, 10 de abril de 2020

Cursos de formación aberta en Platega

Servizo de videoconferencias Webex (alumnado)


lunes, 30 de marzo de 2020

Abalar: Os contidos dixitais do proxecto E-Dixgal xa están a disposición dos centros educativos galegos

Abalar: Os contidos dixitais do proxecto E-Dixgal xa están a disposición dos centros educativos galegos

Dende o luns, 30 de Marzo, grazas á colaboración das empresas provedoras de contidos educativos dixitais do proxecto E-DIXGAL, estarán a disposición dos centros educativos galegos os contidos dixitais empregados en dito proxecto. Os centros que desexen empregar ditos recursos, deberán solicitalo a cada unha das empresas a través do seguinte procedemento:
aulaPlaneta
 • Mediante o formulario de solicitude accesible no enderezo https://www.aulaplaneta.com/contacto/
 • Posteriormente, para habilitar dito acceso gratuíto ata finais do curso, aulaPlaneta contactará co centro para realizar o proceso de rexistro dos usuarios (docentes e alumnado), mediante unha folla de cálculo.
 • Pódese solicitar acceso aos contidos de 5º e 6º de Educación Primaria, e de 1º a 4º da ESO.
   
 • Adicionalmente, para facilitar o uso didáctico dos recursos, o profesorado poderá acceder a diario a webminars e propostas didácticas a través do seguinte formulario

Edebé
 • Mediante o formulario de solicitude accesible no enderezo https://links.edebe.com/licencias
 • Ou chamando ao teléfono 902 44 44 41de luns a xoves de 8:00 a 18:00 e os venres de 8:00 a 14:00
 • Pódese solicitar acceso aos contidos de todos os cursos de Educación Primaria, ESO e Bacharelato

Netext Smart
 • Mediante un correo electrónico ao enderezo  oficinatecnicantx@netexlearning.net  indicando o nome completo do solicitante, o teléfono ou correo electrónico de contacto, o código e nome completo do centro para o que se efectúa a solicitude, e os cursos e materias para os que se solicita o acceso  (de  5º e 6º de Educación Primaria, e 1º e 2º de ESO).

Pearson

Titoriais e Videotitorial espazoAbalar: mensaxería


Titorial en pdf


sábado, 28 de marzo de 2020

Servizo de Videoconferencia para o ámbito docente. Webex


Manual de Usuario:

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/manual_usuario_webex_2020.pdf

“Servizos dixitais educativos”, novo temático no portal espazoAbalar

Xa está dispoñible un novo apartado no portal espazoAbalar no que se recollen os principais servizos dixitais educativos que están a disposición da comunidade educativa para organizar o seu traballo: páxinas web dos centros en Webs dinámicas, aulas virtuais, app de comunicación abalarMóbil para familias, servizo de comunicación espazoAbalar para profesorado e centros, servizo de videoconferencia, ferramenta de portfolio Agueiro, rede social do profesorado Redeiras, libro dixital E-Dixgal, e Escolas Na Nube.
Ademais, a partir da vindeira semana, iranse incluíndo neste espazo videotitoriais que expliquen de forma sinxela o uso destas ferramentas ao profesorado que o necesite.
O enderezo de “Servizos dixitais educativos” é:

miércoles, 25 de marzo de 2020

aulaPlaneta

Inscríbete a aulaPlaneta y sigue con tu enseñanza a distancia. 𝗦𝗶 𝗲𝗿𝗲𝘀 𝗱𝗼𝗰𝗲𝗻𝘁𝗲 de 5º y 6º de Educación 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮𝗿𝗶𝗮 y de la 𝗘𝗦𝗢 ahora puedes utilizar nuestros recursos y 𝗵𝗲𝗿𝗿𝗮𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗮𝘀 𝗲𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮 𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁𝗮.
🔸 Inscríbete http://bit.ly/38RrKOJ

domingo, 22 de marzo de 2020

martes, 3 de marzo de 2020

Formación webinars: explotación das unidades didácticas SmartClassroom da Editorial Netex

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) organizan dous webinars sobre contidos SmartClassroom da Editorial Netex, enmarcado dentro do Proxecto E-Dixgal.

O obxectivo fundamental destes relatorios online, que se van a celebrar os próximos días 11 e 12 de marzo a partir das 18:30 hs, é afondar no modelo pedagóxico dos contidos SmartClassroom desta Editorial.
Coñeceremos como son os contidos SmartClassroom e que funcionalidades nos ofrecen. Os principais temas que se van a tratar son:
 • Saber que estudantes están conectados ou non á clase.
 • Comprobar quen está traballando nas actividades e que respostas deron.
 • Dirixir e bloquear ao alumnado a unha zona concreta da unidade.
 • Avaliar preguntas de resposta libre.
 • Analizar a evolución do alumnado e as súas puntuacións.
 • Reordenar as leccións dunha unidade para cambiar a secuencia didáctica.
 • Crear novos contidos (textos, actividades…)
 • Analítica.
Estas e outras cuestións serán traballadas nestes curtos webinars. Ademais vostede poderá plantexar as dúbidas que teña sobre calquera cuestión destes contidos.
O webinar para os/as docentes que imparten en Educación Primaria será o mércores día 11 ás 18.30 hs, mentres que para o profesorado de Educación Secundaria será o xoves día 12 ás 18.30 hs. O número máximo de participantes por sesión é de 500.
Deberá rexistrarse a través das seguintes ligazóns:

Deberá rexistrarse a través das seguintes ligazóns:

jueves, 20 de febrero de 2020

Convocada a selección de centros para participar no proxecto Educación dixital (E-Dixgal) durante o curso 2020/2021

Resolución do 11 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de centros para participar no proxecto Educación Dixital (E-Dixgal) durante o curso 2020/21.
 •   O prazo de presentación de solicitudes será desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia ata o día 23 de marzo de 2020, incluído.
   

IX Edición do Plan Navega con Rumbo

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, en colaboración co Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) organiza a novena edición do plan ?Navega con Rumbo?, enmarcado dentro do proxecto de educación E-Dixgal.
O obxectivo deste programa é concienciar ao alumnado, profesorado e familias no uso responsable de Internet e as redes sociais, dando recomendacións para unha navegación responsable e segura.
Especialistas do CPEIG achegaranse aos centros educativos para impartir sesións divulgativas cunha duración aproximada dunha hora, apoiadas nas Guías de Boas Prácticas, que se poden descargar en formato electrónico na web do programa www.navegaconrumbo.es. Ademais, nesta web están a disposición da comunidade educativa xogos e ligazóns de interese sobre a temática do programa. As sesións están dirixidas preferentemente ao alumnado dos cursos 5º e 6º de educación primaria e 1º e 2º de ESO.
Poden inscribirse nesta iniciativa todos os centros públicos, tendo preferencia os participantes no proxecto E-DIXGAL e os centros da rede Abalar. Para participar se debe enviar un correo electrónico ao enderezo contidos@edu.xunta.gal antes do venres 28 de febreiro indicando:
 •     datos do centro (código de centro, teléfono, correo electrónico, capacidade da sala onde se impartirán as sesións)
 •     datos da persoa de contacto (nome e apelidos, cargo)
 •     cursos ou niveis que van asistir e unha estimación do número de persoas

jueves, 9 de enero de 2020

Reparación de pantalla de un equipo E-Dixgal de alumno. Presupuesto

Rotura de un equipo E-Dixgal  en casa- Servicio Premium te deriva a  proveedor de equipos HP é 

edixgal@edixgal.sivsa.com

teléfono de SAT HP é 913754770

Presupuesto:


miércoles, 8 de enero de 2020

Novas E-Dixgal _aulaPlaneta: publicados novos contidos do 3º trimestre

aulaPlaneta: publicados novos contidos do 3º trimestre
 8 de enero de 2020
Engadidas as últimas unidades do 3º trimestre das materias:
 • 5º Primaria
  • Relixión
  • Educación artística - Música
  • Educación artística - Plástica
  • Educación Física
  • Valores Sociais
 • 6º Primaria
  • Relixión
  • Educación artística - Música
  • Educación artística - Plástica
  • Educación Física
  • Valores Sociais
 • 1º ESO
  • Relixión
  • Francés
  • Educación Artística
  • Educación Física
  • Valores Sociais e Cívicos
 • 2º ESO
  • Relixión
  • Francés
  • Música
  • Educación Física
  • Valores Sociais e Cívicos