E-Dixgal

Educación Dixital - Implantación do libro dixital nos centros

Entorno Virtual de Aprendizaxe

Profesorado e alumnado dos centros implicados desenvolven a súa actividade educativa diaria nun entorno virtual de aprendizaxe que lles vai permitir acceder a contidos dixitais para 5º e 6º de primaria e 1º e 2º de ESO

Mochila Dixital

Os docentes poden elaborar a súa propia “mochila dixital” seleccionando a través da plataforma dixital os contidos formativos e podendo incorporar os materiais complementarios que desexen, así como contidos de elaboración propia.

Plans de formación

O desenvolvemento desta iniciativa implica a formación do profesorado e do alumnado.

Servicio Premium

Para solucionar as dúbidas ou as incidencias técnicas no uso do entorno virtual de aprendizaxe, tanto o profesorado como as familias contarán cun equipo de soporte técnico con atención continuada de luns a venres de 8:00 a 20:00 horas, a través do teléfono 881 99 77 01 e no correo electrónico uac@edu.xunta.es

jueves, 16 de junio de 2022

Novas E-Dixgal Aula Planeta

Estimado/a docente,

A partir de setembro de 2022 os recursos de aulaPlaneta van ser actualizados a un novo formato .

Na seguinte ligazón pode familiarizarse co novo formato de aulaPlaneta en E-Dixgal:

Para que coñeza todas estas novidades, convidámolo aos webinars "aulaPlaneta. Novidades 2022-2023" , que se celebrarán en distintas datas:

 • 20 de xuño de 17 a 18 h
 • 21 de xuño de 17 a 18 h
 • 27 de xuño de 17 a 18 h
 • 28 de xuño de 17 a 18 h

Se o desexa, pode inscribirse canto antes, na data máis conveniente, a través da seguinte ligazón:

https://ecv.microsoft.com/99dv8kyJIH

Reciba un cordial saúdo.jueves, 19 de mayo de 2022

Novas E-Dixgal aula planeta novo formato

 O vindeiro curso 2022/2023 os recursos de aulaPlaneta van ser actualizados a un novo formato.

As modificacións que fixera nas súas unidades didácticas antes do 30 de maio de 2022 serán transferidas á nova versión para dispoñer delas o vindeiro curso. Por este motivo, é necesario realizar todas as personalizacións antes desta data, dado que as que se fagan con posterioridade non se poderán migrar ao novo formato.

Na seguinte ligazón pode familiarizarse co novo formato de aulaPlaneta en E-Dixgal: 

De todas formas, durante os meses de xuño e setembro, informarase de todas as novidades a través de varios webinars. Ofrecerase puntual información sobre as datas e horarios nos que se van levar a cabo.martes, 17 de mayo de 2022

Rede DixitalGal

 


jueves, 28 de abril de 2022

Plan digital: Plan de acción

 

Polos creativos

Orde do 21 de abril de 2022 pola que se crea o programa de innovación educativa Polos creativos e se establece o procedemento para a participación dos centros docentes públicos dependentes desta consellería.

 • O prazo de presentación de solicitudes abrirase o día seguinte ao da publicación do anuncio desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia e permanecerá aberto con carácter permanente. 

martes, 26 de abril de 2022

Resolución provisional de centros admitidos para participar no proxecto Educación Dixital (E-Dixgal) durante o curso 2022/23

 Resolución provisional de centros admitidos para participar no proxecto Educación Dixital (E-Dixgal) durante o curso 2022/23

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/36824

martes, 29 de marzo de 2022

Novas E-Dixgal; "Geogebra"

 Acaba de incorporarse ao EVA Edixgal un novo módulo denominado “Geogebra”, que permite incorporar en calquera materia ou curso do EVA as actividades de tipo Geogebra, de forma fácil e sinxela.

Geogebra é unha aplicación de matemáticas dinámicas, adaptada para todos os niveis educativos que engloba xeometría, álxebra, cálculo, estatística, probabilidade e análise.

Ademais, Geogebra facilita o seguimento do progreso do alumnado xa que garda a puntuación, data e duración de cada un dos intentos realizados.


Para máis información, pode consultarse a web oficial de Geogebra: https://www.geogebra.org/

lunes, 28 de marzo de 2022

Materiales para el diseño del Plan Digital de Centro, INTEF

Materiales para el diseño del Plan Digital de Centro.

l Plan Digital es el documento que desarrolla la estrategia digital de centro que deberá estar contemplada en su Proyecto Educativo (art. 121), tal y como se establece en el artículo único de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de Educación.

El objetivo de que todos los centros educativos dispongan de un plan  digital que estructure las estrategias organizativas y académicas, de manera que se logre la transformación del centro en una organización educativa digitalmente competente, está recogido en el Programa para la mejora de la competencia digital educativa #ComDigEdu acordado por la Conferencia Sectorial de 21 de julio de 2021.

Esta iniciativa, financiada a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia con los fondos europeos Next Generation EU, forma parte de las acciones previstas en el Plan de Digitalización y Competencias Digitales del Sistema Educativo del Ministerio de Educación y Formación Profesional que, a su vez, se enmarca en el Plan Nacional de Competencias Digitales que desarrolla el tercer eje estratégico de la Agenda España Digital 2025.

Esta actuación está orientada a mejorar el uso de las tecnologías digitales en los procesos de enseñanza y aprendizaje y se alinea, por lo tanto, con el Plan de Acción de Educación Digital de la Comisión Educación Europea (DEAP 2021-2027) que persigue el desarrollo de un ecosistema de educación digital de alto rendimiento y la mejora de las competencias y habilidades digitales y que da continuidad al DEAP 2018-2020, durante el cual se creó la herramienta de autoevaluación de la competencia digital de los centros SELFIE.

Desde el INTEF ponemos a disposición del profesorado materiales formativos de apoyo para la elaboración del Plan Digital de Centro, que incluimos en tres nuevos espacios de la plataforma ConectaTIC:

 • El espacio “Planificación estratégica” ofrece los contenidos del curso “Liderazgo pedagógico para el éxito educativo de todo el alumnado”, cuyo objetivo es proporcionar orientaciones y herramientas para el diseño de un plan de mejora del centro empleando la metodología de la planificación estratégica.
 • El espacio “Diseña el Plan Digital de tu centro” muestra una visión del marco DigCompOrg del JRC y cómo emplearlo con el fin de hacer de los centros educativos organizaciones digitalmente competentes. Para elaborar el Plan Digital de Centro se propone el uso de la planificación estratégica y de la herramienta de autoevaluación SELFIE, diseñada para ayudar a los centros educativos a hacer un diagnóstico de la integración de las tecnologías digitales en los aspectos pedagógicos, organizativos y de infraestructura, así como a evaluar periódicamente los logros alcanzados.
 • El espacio Community Manager Educativo presenta la figura del community manager, responsable del desarrollo del Plan de Comunicación de centro y de seleccionar y gestionar su comunicación y visibilidad a través de distintos medios digitales. Este espacio proporciona herramientas y estrategias a tener en cuenta en el desarrollo del plan de comunicación de centro. Este instrumento permitirá sensibilizar, informar y crear cauces de participación de la comunidad educativa en el diseño del plan digital de centro.

Estos espacios se suman a los cinco que estaban disponibles hasta ahora en ConectaTIC:

Si todavía no lo has hecho, anímate a visitar ConectaTIC y acceder a cualquiera de sus espacios.

ConectaTIC es un espacio de apoyo que ofrece una selección de materiales relativos a la enseñanza y el aprendizaje en entornos digitales. Aunque no se trata de un curso en el sentido tradicional, podrás realizar consultas, aportar tus impresiones, compartir sugerencias y colaborar en el intercambio de experiencias con los demás participantes.Logo de ConectaTIC

lunes, 21 de marzo de 2022

Plan Dixital - O análise DAFO

 

análise DAFO (Debilidades - Ameazas- Fortalezas- Oportunidades ) é unha ferramenta de análise estratéxico para axudar na toma de decisións/planificacións.
O análise céntrase en factores externos ( Oportunidades e Ameazas) e factores internos (Debilidades e Fortalezas).

Autores recoñecidos na materia, coma Fernando Trujillo, recomendan primeiro comezar ca análise dos factores externos, pero non o consideran indispensable. A primeira pregunta podería ser cales son as oportunidades que ofrece a contorna e o ambiente no que nos atopamos e como se poden aproveitar; e a segunda pregunta, que tipo de ameazas hai na contorna e como se poden evitar ou eliminar se é posible. Se as oportunidades fan referencia a factores externos atractivos e positivos para o centro, as ameazas apuntan a factores externos, máis aló do control do centro, e que poden pór en risco a consecución dos obxectivos. Ao mesmo tempo, estes factores non se refiren exclusivamente ao presente, senón tamén ás oportunidades e ameazas que poden xurdir no futuro e a súa incidencia no desenvolvemento do centro. Neste sentido, para a análise das ameazas e as oportunidades podemos considerar factores demográficos, económicos, políticos e legais, sociolóxicos, medio-ambientais, tecnolóxicos ou culturais.

O segundo paso é a análise de factores internos. Aquí as preguntas son cales son as fortalezas do centro e como se poden potenciar e cales son as debilidades e como se poden limitar ou eliminar. Neste caso, se as fortalezas fan referencia a atributos propios do centro de marcado signo positivo, as debilidades sinalan rasgos que, a pesares de estar baixo o control do centro, limitan a súa capacidade para acadar os obxectivos desexados. A análise dos
factores internos (debilidades e fortalezas) pode centrarse en catro aspectos de crucial importancia:

 • Persoal: o claustro, a súa formación, as súas habilidades... ; relacións con pais e nais; o alumnado, as súas competencias, nivel, características...
 • Propiedades: edificios dispoñibles, conexións, distribución de espazos, equipamentos...
 • Procesos: programación, instrución, avaliación, titorización, xestión (económica, didáctica...) do centro...
 • Produtos: programacións, adaptacións curriculares, probas de avaliación, cualificacións...

martes, 15 de marzo de 2022

Novos contidos DIXIT

 

O proxecto DIXIT acaba de poñer a disposición da comunidade educativa 4 contidos dixitais gratuítos (3 novos e 1 ampliación), dispoñibles no catálogo do EVA, para as materias de Física y Química, Bioloxía e Xeoloxía e Ciencias Sociais.

Na materia de Ciencias Sociais, publícase o primeiro contido da iniciativa “A Idade Media”, “Xogos populares da Idade Media”, que busca estimular ao alumnado a través de experiencias de investigación sobre os entretementos desa época histórica, ao tempo que fomenta a súa creatividade con actividades prácticas para construír os seus propios xogos medievais. A iniciativa contará pronto con outros dous contidos: un percorrido pola vida na Idade Media da man do cabaleiro Ruy Paez de Biedma e un repaso aos inventos máis relevantes da época. Este contido está dirixido a alumnos e alumnas de 5º e 6º de EP.

https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/espazo/dixit

Como crear unha listaxe de verificación. E-Dixgal

 Para engadir unha "Listaxe de verificación", en primeiro lugar debes "Activar edición" e a continuación pulsar sobre a opción "Engadir unha actividade ou un recurso" do tema onde queiras engadir este_ elemento.

https://www.edu.xunta.gal/centros/abalar/aulavirtual/mod/page/view.php?id=3834


Bolsa de recursos_E-Dixgal

 Dispoñibles no Entorno Virtual de Aprendizaxe novas funcionalidades: a Bolsa de recursos, a listaxe de verificación e tres novos tipos de preguntas

Por un lado, a “Bolsa de recursos” é un bloque que pode ser incorporado nas materias do EVA por parte do profesorado e que permite trasladar unha copia de calquera dos recursos desde unha materia a outra. Basicamente, trátase dunha especie de "contenedor temporal" onde o profesorado pode introducir unha copia dos recursos que desexe trasladar desde unha materia a outra.

Manual sobre a “Bolsa de recursos” https://www.edu.xunta.gal/centros/abalar/aulavirtual/mod/page/view.php?id=3834

Por outra parte, a “Listaxe de verificación” permítelle ao profesorado crear unha listaxe de elementos ou items que se deben acadar ou realizar por parte dos alumnos. Este elemento pode configurarse e insertarse en calquera sección ou tema da materia por parte do profesor e será accesible polo alumnado como calquera outra actividade ou recurso. O alumnado, pola súa parte, cando acceda á "Listaxe de verificación" deberá ir marcando cada elemento desta listaxe a medida que vaia completando ou realizando o que se indica en cada un dos items que a compoñen. Esta funcionalidade tamén permite que o profesorado poida monitorizar o progreso do seu alumnado en forma de barras de progreso e porcentaxes de completado.Manual sobre a “Listaxe de verificación”

Finalmente, tres novos tipos de preguntas para empregar no “Banco de preguntas” deo EVA: “Multinuméricas”, de “Orde” e de “Armadura” (para a materia de Música).

martes, 8 de marzo de 2022

Convocada a selección de centros para participar no proxecto Educación Dixital (E-Dixgal) durante o curso 2022/23

 Resolución do 2 de marzo de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se convoca a selección de centros para participar no proxecto Educación dixital (E-Dixgal) durante o curso 2022/23.

 • O prazo de presentacion de solicitudes será desde o 9 de marzo ata o 8 de abril de 2022, incluídos.

Acceso a la aplicación para realizar la solicitud:   Acceso á aplicación

Acceso á web informativa E-Dixgal: https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/espazo/e-dixgal

Correo electrónico: edixgal@edu.xunta.gal

Teléfono de atención: 881997494

ABALARBOX EDU.XUNTA

jueves, 17 de febrero de 2022

Convocatoria da X edición do programa educativo Navega con Rumbo dirixido a centros educativos sostidos con fondos públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade no curso 2021-2022

 Convocatoria da X edición do programa educativo Navega con Rumbo dirixido a centros educativos sostidos con fondos públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade no curso 2021-2022

Xúntase a Resolución da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se convoca o programa educativo Navega con Rumbo dirixido a centros educativos sostidos con fondos públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade no curso 2021-2022.

 • O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturais contados a partir da publicación desta convocatoria no portal educativo da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

viernes, 28 de enero de 2022

Folla de ruta Plan Dixital


 

Entorno Virtual de Aprendizaxe - Educación Dixital - Proxecto Abalar: Dispoñibles os contidos de Inglés de 3º e 4º ESO da editorial Pearson

 Habilitadas as unidades didácticas de Inglés da editorial Pearson para 3º e 4º da ESO. Os novos contidos están publicados no Catálogo do EVA para poder visualizalos ou para poder engadilos ás materias. Tamén están dispoñibles as programacións e os recursos para o profesorado na Sección 0.

Con esta nova incorporación, quedan a disposición dos/as docentes os contidos de Inglés da editorial Pearson en todos os cursos do Proxecto E-Dixgal

lunes, 24 de enero de 2022

Xunta e Colexio de Enxeñaría en Informática poñen en marcha a nova edición do 'Navega con rumbo' para promover o uso responsable de internet

 Os centros educativos galegos volverán contar este ano co programa Navega con rumbo, unha iniciativa impulsada pola Xunta en colaboración co Colexio Profesional de Enxeñería Informática de Galicia co fin de guiar aos mozos nunha navegación segura en internet de xeito útil e responsable, ao tempo que tamén se lle facilitan ferramentas aos docentes para uso didáctico na aula.

No marco da conmemoración do Día Internacional da Educación, o conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, asinou co presidente do colexio, Fernando Suárez, a renovación do convenio para a posta en marcha da X edición deste programa que leva vixente en Galicia desde o curso 2010-11, e que está incluído entre as accións da Estratexia de Educación Dixital 2030.

Ao abeiro do mesmo, especialistas do Colexio de Enxeñaría Informática levarán a cabo xornadas divulgativas dunha hora de duración en 240 centros educativos. Nestas xornadas abordaranse temas de interese como as condutas de acoso e ciberacoso e outros riscos derivados do mal uso das redes sociais. Ademais, a través dunha guía de boas prácticas, tamén se fai partícipe das recomendacións aos profesores e aos pais e nais na medida en que se poidan converter en transmisores de boas prácticas de cara aos rapaces e rapazas. A iniciativa pode consultarse no Portal Educativo.

1800 accións en dez anos

Desde que se puxo en marcha, a través do Navega con Rumbo leváronse a cabo máis de 1800 accións formativas nas que participaron ao redor de 100 centros educativos en cada edición.


Fonte: https://www.edu.xunta.gal/portal/node/36122

jueves, 20 de enero de 2022

Actualización de la red de recursos educativos en abierto Procomún

 Actualización de la red de recursos educativos en abierto Procomún

Desde que Procomún empezó su andadura en 2014, hace ya 7 años, ha ido aumentando tanto la oferta de recursos educativos para el profesorado (más de 38.000) como el de usuarios registrados (más de 42.000) que consultan y participan en sus comunidades de aprendizaje.

El paso del tiempo pasa factura rápidamente en tecnología y eso obliga a atender mejoras técnicas si se quiere garantizar un correcto funcionamiento de las plataformas educativas. Con el afán de mejorar día a día y ofrecer un mejor servicio a los usuarios en su conjunto, estos últimos meses se ha trabajado en la actualización del código de la plataforma que sustenta Procomún y, al mismo tiempo, en la evolución de algunas de las prestaciones que ofrece atendiendo a las opiniones que los propios usuarios nos han hecho llegar.

Por fin, se pone a disposición de toda la comunidad educativa la plataforma resultante de estos trabajos con las mejoras abordadas hasta el momento. A continuación, destacamos los aspectos más relevantes tras la actualización:

 • Cambia la dirección web a https://procomun.intef.es.
 • La plataforma actualiza su diseño para que sea más atractivo y amigable.
 • Se ha creado un espacio único, el Banco Multimedia, para la búsqueda de imágenes, sonidos y vídeos, fusionando el Banco de imágenes y sonidos de INTEF y el que había en en el propio Procomún.
 • Los principales contenidos serán los recursos de aprendizaje, artículos e itinerarios de aprendizaje.

Una acción importante que tendrán que realizar aquellos usuarios que ya tenían una cuenta creada al iniciar sesión en Procomún será resetear su contraseña, pues la anterior no es válida en este nuevo espacio debido a la actualización realizada. Los usuarios mantienen todas sus contribuciones.

Os invitamos a visitar Procomún y disfrutar de esta nueva actualización. Seguiremos trabajando para mejorar el servicio que ofrece la plataforma a toda la comunidad educativa.

Para cualquier duda o consulta puede contactarnos recursos.educativos@educacion.gob.es.

jueves, 13 de enero de 2022

Entorno Virtual de Aprendizaxe - Educación Dixital - Proxecto Abalar: Habilitado o BigBlueButton no EVA

 Dispoñible no EVA unha ferramenta de videoconferencia especialmente deseñada para a docencia a distancia: BigBlueButton


Está integrada no Entorno Virtual de Aprendizaxe (EVA) facilitando así o acceso ás reunións por parte do profesorado e alumnado matriculado nunha materia.

Para engadir unha sala simplemente hai que “Activar edición” e premer en “Engadir unha actividade ou recurso" escollendo o tipo de actividade "BigBluButtonBN".

Na seguinte ligazón pódense consultar as principais funcionalidades desta ferramenta: https://eva.edu.xunta.gal/course/view.php?id=606#section-3