E-Dixgal

Educación Dixital - Implantación do libro dixital nos centros

Entorno Virtual de Aprendizaxe

Profesorado e alumnado dos centros implicados desenvolven a súa actividade educativa diaria nun entorno virtual de aprendizaxe que lles vai permitir acceder a contidos dixitais para 5º e 6º de primaria e 1º e 2º de ESO

Mochila Dixital

Os docentes poden elaborar a súa propia “mochila dixital” seleccionando a través da plataforma dixital os contidos formativos e podendo incorporar os materiais complementarios que desexen, así como contidos de elaboración propia.

Plans de formación

O desenvolvemento desta iniciativa implica a formación do profesorado e do alumnado.

Servicio Premium

Para solucionar as dúbidas ou as incidencias técnicas no uso do entorno virtual de aprendizaxe, tanto o profesorado como as familias contarán cun equipo de soporte técnico con atención continuada de luns a venres de 8:00 a 20:00 horas, a través do teléfono 881 99 77 01 e no correo electrónico uac@edu.xunta.es

martes, 22 de diciembre de 2020

CAM EDU Instrucións do 14 de decembro de 2020 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Universidade relativas ao uso dos servizos educativos dixitais corporativos no marco da emerxencia sanitaria derivada da pandemia por Covid-19


No que se refire ao establecemento de videoconferencias as ferramentas son “EDUXUNTA WEBEX”, “FALEMOS EDU” e “CAMEDU”, con independencia das que se vaian engadindo posteriormente. Así mesmo, as aulas virtuais contarán coa funcionalidade “BigBlueButton” coa mesma finalidade.

viernes, 18 de diciembre de 2020

Artículo Revista Educación 3.0.: Una educación digital que fomenta la investigación y el trabajo colaborativo


Una educación digital que fomenta la investigación y el trabajo colaborativo

Gracias al Proyecto E-Dixgal, los centros educativos de Galicia incorporan los recursos digitales de aulaPlaneta al día a día de sus aulas.

 https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/e-dixgal-educacion-digital/

martes, 15 de diciembre de 2020

Xogos educativos no Eva

 

O Módulo Xogos (Games) é un novo plugin que permite crear novas actividades no EVA en forma de xogos educativos mediante o uso de glosarios, cuestionarios e preguntas.

As preguntas dos xogos usan como fonte de datos os termos de algún glosario ou as preguntas dunha determinada categoría ou cuestionario xa existente previamente na materia.

Para os xogos só se aceptan tres tipos de preguntas: opción múltiple, resposta curta e verdadeiro/falso.

Os xogos que podemos crear con este plugin son os seguintes:

1  Aforcado

2  Encrucillado

3  Sopa de letras

4  Millonario

5  Sudoku

6  Imaxe oculta

7  Serpes e escadas

Máis información: https://www.edu.xunta.gal/centros/abalar/aulavirtual/mod/page/view.php?id=3103

miércoles, 9 de diciembre de 2020

Actualización do repositorio de contidos de espazoAbalar con 124 novos recursos educativos dixitais

 O repositorio de espazoAbalar ampliou novamente a súa oferta educativa, nesta ocasión con 124 novos contidos en formato dixital, que se incorporan aos existentes, en varios idiomas e para os seguintes niveis educativos: educación infantil, primaria, secundaria, bacharelato e ciclos formativos.

Os contidos proceden fundamentalmente de 2 liñas de actuación: por un lado, 87 novos contidos creados no eido das licenzas por formación dos tres últimos cursos académicos.E por outra parte, a actualización de 31 recursos, nos que se modernizou a tecnoloxía empregada, entre eles, varios cursos completos para aulas virtuais.

 

Aquelas persoas que elaboran material educativo e estean interesadas en ceder este material para o seu uso no reposito de contidos dixitais espazoAbalar, teñen a súa disposición un procedemento no que se explican os pasos a seguir.

 

viernes, 4 de diciembre de 2020

Aprendiendo Programación con Scratch: E-Dixgal

 

Trabajando con Scratch en E-DixgalGamificación E-Dixgal: QuizizzTrabajando con QUIZIZZ
 

martes, 1 de diciembre de 2020

Contidos DIXIT

https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/es/espazos/recursos

Actualizouse o catálogo con novos contidos DIXIT nas seguintes áreas

* Física e Química:· Novo contido: Laboratorio Central Nuclear
* Matemáticas Secundaria: Actualizado Iniciación aos corpos xeométricos, Novo contido Áreas de corpos xeométricos, Visión holográfica
* Bioloxía: novo contido Guía Ciencia Cidadá na aula, Actualización contido: Redes tróficas – Charca intermareal
* Ciencias Sociais· Actualización de contido: A túa misión espacial. Novos contidos: A túa misión na terra, Invasión Zombie, A Orixe do Universo

Ademais actualízanse seis snack experiment: A terra é redonda, Presión atmosférica, Tensión superficial, Fotosíntese, Seguridade laboratorio e Os nosos océanos.

Tamén se publicaron fichas descritivas : Divisibilidade,  Unidade Familiarización, Unidade Sumas e restas , Unidade Multiplicación.