E-Dixgal

Educación Dixital - Implantación do libro dixital nos centros

Entorno Virtual de Aprendizaxe

Profesorado e alumnado dos centros implicados desenvolven a súa actividade educativa diaria nun entorno virtual de aprendizaxe que lles vai permitir acceder a contidos dixitais para 5º e 6º de primaria e 1º e 2º de ESO

Mochila Dixital

Os docentes poden elaborar a súa propia “mochila dixital” seleccionando a través da plataforma dixital os contidos formativos e podendo incorporar os materiais complementarios que desexen, así como contidos de elaboración propia.

Plans de formación

O desenvolvemento desta iniciativa implica a formación do profesorado e do alumnado.

Servicio Premium

Para solucionar as dúbidas ou as incidencias técnicas no uso do entorno virtual de aprendizaxe, tanto o profesorado como as familias contarán cun equipo de soporte técnico con atención continuada de luns a venres de 8:00 a 20:00 horas, a través do teléfono 881 99 77 01 e no correo electrónico uac@edu.xunta.es

jueves, 29 de abril de 2021

Resolución provisional de centros admitidos para participar no proxecto Educación Dixital (E-Dixgal) durante o curso 2021/22


Resolución provisional de centros admitidos para participar no proxecto Educación Dixital (E-Dixgal) durante o curso 2021/22

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/33820

martes, 27 de abril de 2021

Edebé ON+ Funcionalidades de la plataforma

 

domingo, 25 de abril de 2021

Incorporación de contidos EdebéOn+ nos cursos do EVA

 

Tabla de contenidos

3. Incorporación de contidos EdebéOn+ nos cursos do EVA

A incorporación de contidos EdebéOn+ nos cursos do EVA realizarase completando a información que se solicita en "Asociar contido a este curso" dentro do bloque:viernes, 23 de abril de 2021

EdebéOn+

 O EVA (Entorno Virtual de Aprendizaxe) acaba de incorporar novas funcionalidades dentro da editorial Edebé: EdebéOn+

A plataforma  EdebéOn+ ofrece múltiples posibilidades de personalización, o que vai permitir editar e modificar os contidos por parte do profesorado. Desta maneira, é posible crear versións propias das secuencias didácticas, modificar o contido base e/ou integrar contido adicional, de creación propia, ou doutras fontes.

A plataforma  EdebéOn+ incorpora estas funcionalidades:

  • Edición, modificación e personalización do texto expositivo. O profesorado pode editar e modificar o texto expositivo; incorporar e modificar imaxes que faciliten a comprensión; inserir ligazóns a vídeos e titoriais; incorporar presentacións e animacións...
  • Modificación da secuencia didáctica. O profesorado pode modificar a orde da secuencia didáctica, xa que dispón dunha ferramenta que permite ao profesorado personalizar a orde de presentación de contidos e de actividades.
  • Creación de novas Unidades didácticas ou proxectos e inserilas no desenvolvemento de secuencias didácticas dos contidos de  Edebé.
  • Creación e modificación de actividades interactivas axustadas á realidade da clase e á diversidade da aula.

Na seguinte guía recóllense os pasos a seguir para incorporar os contidos EdebéOn+ ás materias do EVA:

https://eva.edu.xunta.gal/course/view.php?id=44943

sábado, 17 de abril de 2021

Proxecto DIXIT

O Proxecto DIXIT ten como obxectivo principal aproveitar as capacidades técnicas e innovadoras dos sectores tecnolóxico e audiovisual e os coñecementos pedagóxicos do profesorado galego, tendo en conta as súas necesidades, para incrementar a oferta de recursos dixitais dispoñibles para a comunidade educativa galega.

Con DIXIT súmase unha terceira liña de elaboración de contidos educativos innovadores para que a comunidade educativa os poida empregar no ensino dixital: a través de contidos dixitais producidos polos propios docentes dispoñibles no repositorio de contidos de espazoAbalar, a través de contidos dixitais proporcionados polo sector empresarial produtor de contidos na Plataforma virtual de E-Dixgal, e agora a través da unión das capacidades de ambos ámbitos, o docente e o empresarial (DIXIT).martes, 13 de abril de 2021

Ferramenta de Autor: E-Dixgal