E-Dixgal

Educación Dixital - Implantación do libro dixital nos centros

Entorno Virtual de Aprendizaxe

Profesorado e alumnado dos centros implicados desenvolven a súa actividade educativa diaria nun entorno virtual de aprendizaxe que lles vai permitir acceder a contidos dixitais para 5º e 6º de primaria e 1º e 2º de ESO

Mochila Dixital

Os docentes poden elaborar a súa propia “mochila dixital” seleccionando a través da plataforma dixital os contidos formativos e podendo incorporar os materiais complementarios que desexen, así como contidos de elaboración propia.

Plans de formación

O desenvolvemento desta iniciativa implica a formación do profesorado e do alumnado.

Servicio Premium

Para solucionar as dúbidas ou as incidencias técnicas no uso do entorno virtual de aprendizaxe, tanto o profesorado como as familias contarán cun equipo de soporte técnico con atención continuada de luns a venres de 8:00 a 20:00 horas, a través do teléfono 881 99 77 01 e no correo electrónico uac@edu.xunta.es

jueves, 9 de enero de 2020

Reparación de pantalla de un equipo E-Dixgal de alumno. Presupuesto

Rotura de un equipo E-Dixgal  en casa- Servicio Premium te deriva a  proveedor de equipos HP é 

edixgal@edixgal.sivsa.com

teléfono de SAT HP é 913754770

Presupuesto:


miércoles, 8 de enero de 2020

Novas E-Dixgal _aulaPlaneta: publicados novos contidos do 3º trimestre

aulaPlaneta: publicados novos contidos do 3º trimestre
 8 de enero de 2020
Engadidas as últimas unidades do 3º trimestre das materias:
 • 5º Primaria
  • Relixión
  • Educación artística - Música
  • Educación artística - Plástica
  • Educación Física
  • Valores Sociais
 • 6º Primaria
  • Relixión
  • Educación artística - Música
  • Educación artística - Plástica
  • Educación Física
  • Valores Sociais
 • 1º ESO
  • Relixión
  • Francés
  • Educación Artística
  • Educación Física
  • Valores Sociais e Cívicos
 • 2º ESO
  • Relixión
  • Francés
  • Música
  • Educación Física
  • Valores Sociais e Cívicos