E-Dixgal

Educación Dixital - Implantación do libro dixital nos centros

Entorno Virtual de Aprendizaxe

Profesorado e alumnado dos centros implicados desenvolven a súa actividade educativa diaria nun entorno virtual de aprendizaxe que lles vai permitir acceder a contidos dixitais para 5º e 6º de primaria e 1º e 2º de ESO

Mochila Dixital

Os docentes poden elaborar a súa propia “mochila dixital” seleccionando a través da plataforma dixital os contidos formativos e podendo incorporar os materiais complementarios que desexen, así como contidos de elaboración propia.

Plans de formación

O desenvolvemento desta iniciativa implica a formación do profesorado e do alumnado.

Servicio Premium

Para solucionar as dúbidas ou as incidencias técnicas no uso do entorno virtual de aprendizaxe, tanto o profesorado como as familias contarán cun equipo de soporte técnico con atención continuada de luns a venres de 8:00 a 20:00 horas, a través do teléfono 881 99 77 01 e no correo electrónico uac@edu.xunta.es

martes, 18 de diciembre de 2018

Información sobre as actualizacións de contidos das editoriais.

Novas Edixgal:

Para engadir as novas unidades corrixidas de Netex á súa materia, debe incorporalas de novo a través do buscador de recursos.

18/12/2018

Netex
 • 5º de Primaria
  • Ciencias Sociais
   • Unidade 2 A representación da Terra. (os meridianos: modificada a forma de expresar a lonxitude)
  • Lingua Galega e Literatura
   • Unidade 4 Non me veñas con ese conto. (erro na resposta exercicio páxina 7)
 • 1º ESO
  • Bioloxía e Xeoloxía
   • Unidade 3 A xeosfera. (corrixidos os exercicios 5 e 7)
  • Valores sociais e cívicos.
   • Unidade 3 A persoa en sociedade. (corrixido erro no exercicio 1)
  • Lingua Castelá e Literatura
   • Unidade 7 La comedia de la vida. (corrixido o exercicio 2 da sección Evalúate)
   • Unidade 10 Es lo que parece (corrixido o exercicio 2 da sección Evalúate e o exercicio 10 da sección Refuerza)
   • Unidade 11 El poder de la imaginación (corrixido o exercicio 8 da páx.2, exercicio 9 da sección Evalúate e o exercicio 3 da sección Refuerza)
   • Unidade 12 Alma viajera (corrixido o exercicio 4 da páx.3 e os exercicios 2 e 6 da páx.5)
aulaPlaneta
Engadidas novas unidades para Matemáticas e Lingua Castelá e Literatura  e os temas do 2º trimestre xunto co primeiro tema do 3º trimestre de Lingua Galega e Literatura de 1º e 2º ESO.
 • 5º de Primaria
  • Matemáticas
   • Proyecto: El Día de las Matemáticas
  • Lingua Castelá e Literatura
   • Proyecto: Cuántos cuentos cuentas
 • 6º de Primaria
  • Matemáticas
   • Proyecto: Mis bellas proporciones
  • Lingua Castelá e Literatura
   • Proyecto: ¿Quién es quién en la historia?
 • 1º ESO
  • Matemáticas
   • Proyecto: Descubriendo a Pi
  • Lingua Castelá e Literatura
   • Proyecto: Biografías rimadas
  • Lingua Galega e Literatura
   • Lingua e reputación
   • A lingua e o medio natural
   • Viaxemos coa lingua
   • Xoguemos coa lingua
 • 2º ESO
  • Matemáticas
   • Proyecto: ¡Empaqueta mejor para contaminar menos!
  • Lingua Castelá e Literatura
   • Proyecto: Embellece tu lengua
  • Lingua Galega e Literatura
   •  Os rexistros da lingua
   • A lingua na ciencia
   • A lingua na Administración
   • Lingua e acción!
Actualizadas as programacións das seguintes materias:
 • 5º de Primaria
  • Matemáticas
  • Lingua Castelá e Literatura
 • 6º de Primaria
  • Ciencias da Natureza
  • Ciencias Sociais
  • Lingua Galega e Literatura
  • Inglés
  • Matemáticas
  • Lingua Castelá e Literatura
 • 1º ESO
  • Inglés
  • Matemáticas
  • Lingua Castelá e Literatura
  • Xeografía e Historia
  • Bioloxía e Xeoloxía
  • Lingua Galega e Literatura
 • 2º ESO
  • Física e Química
  • Inglés
  • Tecnoloxía
  • Matemáticas
  • Lingua Castelá e Literatura
  • Xeografía e Historia
  • Lingua Galega e Literatura

lunes, 17 de diciembre de 2018

Editorial Pearson

Informámoslle que os preto de 21.000 usuarios do Proxecto Abalar, dos 267 centros educativos, contan desde hoxe cun cuarto provedor de Inglés, a Editorial Pearson. Estes contidos complementan ás 750 unidades didácticas de 45 materias dos provedores Netex Learning e Edebé, que están integradas na plataforma do libro dixital, ás que se suman as unidades, recursos complementarios e acceso ao banco de contidos da Editorial Planeta, e aos máis de 3.200 contidos dixitais creados polos propios docentes galegos.
Dentro de cada unha das unidades didácticas da Editorial Pearson, pódense atopar para 5º e 6º de primaria e 1º e 2º de ESO o Dixital Book (o libro do alumnado incluíndo os recursos multimedia e as actividades interactivas) e as Activities (as actividades interactivas e complementarias ás actividades do libro do alumnado).
Os contidos de Pearson están desenvoltos seguindo os estándares actuais de usabilidadepara o Entorno Virtual de Aprendizaxe (EVA), dispoñendo dun deseño áxil e dinámico que favorece amplamente a súa utilización. Poden ser empregados polo alumnado e o profesorado tanto  en modo online como co cliente offline. Ademáis, os usuarios con rol docente verán materiais non accesibles para os usuarios con perfil alumnado. Estes materiais son os específicos para o profesorado, como son as programacións  solucionarios, guías e similares.
Os contidos están desenvoltos empregandotecnoloxía responsive, permitindo o uso do contido nos ordenadores, tablets,  smartphones..., garantindo deste xeito a adaptación a todo tipo de dispositivo.
As novas unidades da editorial Pearson xa están dispoñibles no Catálogo do EVA e para engadilas é necesario incorporalas a través do buscador de recursos.

domingo, 9 de diciembre de 2018

Plan Formación aulaPlaneta


miércoles, 28 de noviembre de 2018

Manuais de servizos e aplicacións presentes no equipamento.


lunes, 19 de noviembre de 2018

O caderno de notas de SmartClassroom


viernes, 16 de noviembre de 2018

Elementos aulaPlaneta - EDIXGAL

jueves, 15 de noviembre de 2018

Novas unidades Smart dispoñibles para o 2º e 3º trimestre


jueves, 15 de noviembre de 2018, 09:27
Xa están dispoñibles na plataforma as unidades do 2º e 3º trimestre de contidos Smart de:
 • Lingua Castelá e Literatura 5º Educación Primaria.
 • Lingua Galega e Literatura 1º ESO.
 • Matemáticas 2º ESO.
Con esta actualización os contidos Smart dispoñibles son os seguintes:
 • 5º Educación Primaria
  • Inglés
  • Matemáticas
  • Lingua Castelá e Literatura
 • 6º Educación Primaria
  • Inglés
  • Matemáticas
 • 1º ESO
  • Inglés
  • Matemáticas
  • Lingua Galega e Literatura
 • 2º ESO
  • Inglés
  • Matemáticas

martes, 6 de noviembre de 2018

Webinar SmartClassroom Netex

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) organizan dous webinars sobre contidos SmartClassroom da Editorial Netex, enmarcado dentro do Proxecto E-Dixgal

O obxectivo fundamental destes relatorios online, que se van a celebrar os próximos días 14 e 15 de novembro a partir das 18:30 hs, é afondar no modelo pedagóxico dos contidos SmartClassroom desta Editorial.

Coñeceremos como son os contidos SmartClassroom e que funcionalidades nos ofrecen. Os principais temas que se van a tratar son:

- Saber que estudantes están conectados ou non á clase.

- Comprobar quen está traballando nas actividades e que respostas deron.

- Dirixir e bloquear ao alumnado a unha zona concreta da unidade.

- Avaliar preguntas de resposta libre.

- Analizar a evolución do alumnado e as súas puntuacións.

- Reordenar as leccións dunha unidade para cambiar a secuencia didáctica.
- Crear novos contidos (textos, actividades…)

- Analítica

Estas e outras cuestións serán traballadas nestes curtos webinars. Ademais vostede poderá plantexar as dúbidas que teña sobre calquera cuestión destes contidos.

O webinar para os/as docentes que imparten en Educación Primaria será o mércores día 14 ás 18.30 hs, mentres que para o profesorado de Educación Secundaria será o xoves día 15 ás 18.30 hs. O número máximo de participantes por sesión é de 500.

Deberá rexistrarse a través das seguintes ligazóns:

        Primaria: https://attendee.gotowebinar.com/register/3328621214531407884
        Secundaria: https://register.gotowebinar.com/register/5050209033514629389

Reciba un cordial saúdo,

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Xerencia de proxectos de Educación
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)

jueves, 25 de octubre de 2018

E-Dixgal - Smart classroom


E-Dixgal - CEIP Raquel Camacho (A Coruña)

martes, 16 de octubre de 2018

Consellos de seguridade @edu.xunta.es


lunes, 15 de octubre de 2018

Manuais - editoriais AulaPlaneta - NETEX

Manuais elaborados por MARTÍN PARDIÑAS FONDO
abalar.cee@edu.xunta.es
ASESORÍA ABALAR ZONA CEE
 Sede: CFR Vimianzo


lunes, 8 de octubre de 2018

EPOPTES: Ferramenta de control de aula. (Exclusivamente en equipos abalar)

Logo Epoptes
Epoptes , que significa observador en grego ( país de orixen da aplicación) é unha solución potente pero sinxela para a xestión remota das aulas.
Epoptes é un software que trata de facilitar a tarefa do profesor na aula. Permite unha serie de accións sobre os equipos de aula tales como ver o que están a facer os alumnos, enviar mensaxes, executar aplicacións remotas, bloquear a pantalla, apagar e reiniciar un equipo entre outras

 Titorial: https://www.edu.xunta.gal/centros/abalar/aulavirtual2/mod/resource/view.php?id=2874

lunes, 1 de octubre de 2018

Eva Formación

Web de Formación de E-Dixgal


Agradecer la aportación del asesor abalar de CEE - Martín Pardiñas

domingo, 23 de septiembre de 2018

Aula Aberta Abalar


domingo, 9 de septiembre de 2018

Proxecto E-Dixgal: Servizo Premium de Atención, Soporte e Acompañamento

Co fin de mellorar a calidade e a dispoñibilidade dos servizos e a infraestrutura tecnolóxica a disposición dos diferentes colectivos que forman a comunidade educativa pertencente á rede de Centros E-Dixgal, desde este luns 3 de setembro está operativo o Servizo Premium de Atención, Soporte e Acompañamento.

Este novo Servizo vai prestar un soporte especializado á infraestrutura tecnolóxica, á plataforma de acceso aos de contidos didácticos e ás ferramentas de seguimento do alumnado proporcionados pola Xunta de Galicia á comunidade educativa dos centros E-Dixgal, recollendo as consultas, notificacións de incidencia, ou as solicitudes e a aclaracións de dúbidas sobre o Proxecto de Educación Dixital.

As nais, os pais ou o alumnado deberán dirixirse ao Servizo Premium para xestionar e solucionar calquera incidencia ou dúbida que teñan sobre o equipo do/a alumno/a ou o acceso e uso da Plataforma de Contidos Dixitais (EVA) tanto online como offline.O profesorado que imparte en cursos E-Dixgal, así como os/as coordinadores/as, deben empregar este Servizo Premiun para notificar e xestionar as incidencias do equipamento dixital das aulas (encerado dixital, videoproxector, portátil de aula, carro de carga, WIFI Abalar, servidor Abalar e SAI) , as dos equipos do alumnado,  e as do portátil do profesorado facilitado pola Xunta de Galicia aos docentes que imparten materias dentro do Proxecto Educación Dixital. As incidencias de acceso á plataforma de Contidos Dixitais, así como as súas posibilidades uso e as pautas a un correcto funcionamento da mesma, tamén deben ser motivo de consulta neste novo Servizo.

O contacto co Servizo Premiun pódese facer durante as 24 horas do día a través do número de teléfono 881 86 99 00 ou do correo electrónico soporte.premium@edu.xunta.es.

Co fin de axilizar a resolución de incidencias e acurtar distancias entre os usuarios do servizo e a infraestrutura de soporte, o Servizo Premiun pon en marcha dúas novidades: por un lado, a atención no domicilio dos docentes e familias se fose necesario, e, por outra parte, a atención descentralizada en 80 Puntos Físicos de Atención Especializada repartidos nas catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia, situados estratexicamente de maneira que cada centro E-Dixgal dispoña nas súas proximidades dun destes puntos.

 https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/nova/proxecto-e-dixgal-servizo-premium-de-atencion-soporte-e-acompanamento

martes, 4 de septiembre de 2018

Xornada de formación do Proxecto E-Dixgal

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) organiza unha Xornada de formación destinada aos/as coordinadores/as do Proxecto E-Dixgal, enmarcado dentro do proxecto Abalar.

O obxectivo deste encontro é informar sobre as novidades para o curso 2018-2019, así como a realización de obradoiros sobre o Entorno Virtual de Aprendizaxe (EVA), os contidos dixitais, a Ferramenta de Autor, a Maqueta Abalar, etc.

Esta Xornada terá lugar na EGAP, en Santiago de Compostela, este venres 7 para as persoas coordinadoras de centros actuais E-Dixgal e o día 10 de setembro para as persoas coordinadoras dos centros E-Dixgal que se incorporan no curso 2018-2019.

A inscrición nesta actividade realízase enviando un correo electrónico a  asesoria.tic@edu.xunta.es indicando o centro e o/a asistente (código do centro, nome do centro, DNI, nome e apelidos)

 https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/nova/xornada-de-formacion-do-proxecto-e-dixgal 

miércoles, 29 de agosto de 2018

Las aulas gallegas estrenan 5.400 ordenadores Se dotarán de libros electrónicos a aulas de quinto y sexto de primaria y primero y segundo de ESO de 267 centros

Las aulas gallegas estrenan 5.400 ordenadores

Se dotarán de libros electrónicos a aulas de quinto y sexto de primaria y primero y segundo de ESO de 267 centros

Las aulas gallegas contarán este año con 5.400 nuevos ordenadores portátiles de la firma HP para completar y modernizar el programa E-Dixgal, que supone dotar de libros electrónicos a las aulas de quinto y sexto de primaria y primero y segundo de ESO de 267 centros educativos de la comunidad. 

Esto implica que hay unos 18.000 alumnos que carecen de libros de texto en papel y acceden a la información a través de los ordenadores portátiles, que pueden llevar a casa.Para el curso que ahora empieza se han sumado nada menos que 114 nuevos centros (tanto públicos como concertados), un 70 % más que el año pasado. Según los datos de la Consellería de Educación, del total de centros, 108 son de la provincia de Pontevedra (41 nuevos en este curso que ahora empieza), 91 de la de A Coruña (38 nuevos), 49 de Lugo (29 nuevos) y 19 de Ourense (11 nuevos). Los centros adscritos por primera vez ofrecen primaria (66 de ellos), secundaria (41) y ambas etapas se dan en 11 centros.

Los equipos de HP, que ya empezaron a repartirse el año pasado, disponen de un procesador de última generación de alto rendimiento, que permite utilizar los programas, contenidos digitales y herramientas más avanzadas. Además, están dotados de una pantalla táctil para ser utilizados como tableta, y un lápiz apuntador de gran utilidad en la dinámica de la educación con soporte digital. La empresa viguesa Sivsa se encarga de la distribución y mantenimiento de los 5.400 ordenadores nuevos. 

La Xunta comenzó a llevar ordenadores a las aulas en el curso 2011/12, aunque E-Dixgal (primaria y secundaria) surgió en el 14/15 y fue el curso pasado cuando el programa dio un salto en calidad y cantidad.

domingo, 5 de agosto de 2018

114 novos centros incorporan o libro dixital no vindeiro curso 2018/19, con 18.000 alumnos beneficiados en toda Galicia

A Consellería de Educación dálle un novo impulso ao proxecto E-Dixgal, enmarcado na Estratexia galega de educación dixital 2020, cun total de 267 centros, un 70% máis que o pasado curso

Un total de 114 novos centros sostidos con fondos públicos incorporarán o libro dixital nas súas aulas por primeira vez o próximo curso 2018/19, polo que o proxecto de educación dixital, E-Dixgal, acada os 267 centros beneficiados (un 70% máis que o curso pasado) e chegará a 18.000 alumnos, un 55% máis. Todos eles -estudantes de  5º e 6º curso de Primaria e 1º e 2º de ESO- recibirán unha ensinanza completamente dixital.
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria vén de publicar a resolución definitiva –que se pode consultar neste enlace http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/resolucion_edixgal_definitiva.pdf– na que se dan a coñecer os centros E-Dixgal para este novo curso.
Do total dos 267 centros E-Dixgal, 91 son da provincia da Coruña (38 novos para o vindeiro curso), 49 de Lugo (24 novos), 19 de Ourense (11 novos)  e 108 de Pontevedra (41 novos). Por ensinanzas, do total de 114 novos centros, 66 deles incorporan o libro dixital na etapa de Primaria, 41 en Secundaria e outros 11 fano en Primaria e Secundaria.
Estes datos mostran o forte impulso que o departamento educativo da Xunta de Galicia, en colaboración coa Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), vén de realizar no E-Dixgal. O proxecto naceu como experimental no curso 2014/15 coa intención de proporcionarlle aos centros da rede Abalar un proxecto integral para facilitar o desenvolvemento de proxectos de educación dixital mediante a incorporación de materiais específicos. Deste xeito, no vindeiro curso, o 27% dos centros de ensino obrigatorio públicos contan con proxectos de educación dixital, 17 puntos porcentuais máis que no curso 2014/15, cando arrancou esta iniciativa con carácter experimental e que agora se consolida.
Unha vez finalizado o carácter experimental do proxecto, e consolidado no seu procedemento, optouse por darlle un novo impulso mediante a súa ampliación, así como flexibilizando algúns dos requisitos. Deste xeito, na convocatoria deste ano reforzouse o proxecto en ESO cun plantexamento máis flexible e adaptable, posto que require un mínimo de seis materias no modelo dixital, mentres que ata agora se incluían todas as materias na iniciativa.
Tamén cómpre lembrar que, ata o momento, para acceder a este programa era necesario que os centros participaran no proxecto Abalar. A partires de agora subminístrase o equipamento informático necesario –fundamentalmente ultraportátiles para os alumnos– aos centros que non conten con el. De feito, a Xunta de Galicia realizou este ano a renovación dos equipos dos centros E-Dixgal, o que supuxo o reparto de máis de 13.000.

Edudixital 2020

Continúase así co despregamento do libro dixital no ensino galego, enmarcado na Estratexia galega para a educación dixital (Edudixital 2020). Algúns dos obxectivos deste plan son lograr que todo o alumnado do ensino obrigatorio teña formación en robótica e programación no curso 2020/21, romper coa fenda de xénero nos estudos STEM e acadar os 300 centros e máis de 20.000 alumnos beneficiados co libro dixital no 2020/21.
Cómpre lembrar que os centros que se incorporan este curso poderán beneficiarse desde o inicio das novidades do programa, tales como a incorporación dun novo provedor de contidos, aulaPlaneta, que se sumou a Netex e Edebé. Ademais, estará dispoñible o centro de produción, que facilitará aos docentes novas ferramentas e mecanismos para que poidan incorporar á plataforma contidos educativos innovadores. E tamén está en proceso de licitación o contrato dun novo provedor de contidos en inglés.
Tamén neste curso se activará  o Servizo de Soporte Premium para as familias, alumnado e profesores dos centros educativos implicados na iniciativa, que ofrecerá tres tipos de asistencia: remota (telefónica e online); in situ, con desprazamento ao lugar do incidente, e a través de puntos físicos de atención.
Os máis de 1.500 profesores, 18.000 alumnos e as súas familias dispoñerán dunha única vía de atención para todas as cuestións relacionadas co uso do libro dixital a través de varias canles (teléfono, correo electrónico, web, app no móbil...), as 24 horas do día os sete días da semana. O novo servizo contempla, como novidade, que o soporte se preste no domicilio da familia ou o docente para aqueles incidentes que requiran unha atención presencial.

Plan de formación propio

Cómpre lembrar, ademais, que o E-Dixgal vai máis aló do mero equipamento informático. De feito, todos os centros contan cun plan de formación propio no ámbito das novas tecnoloxías, cunhas 2000 horas de formación específica para o profesorado.
Para o vindeiro curso 2018/19, ademais deste plan, en todos os Centros de Formación e Recursos (CFR) e no CAFI realizaranse cursos presenciais de iniciación e de profundización no manexo da contorna EVA E-Dixgal dirixida a todo o profesorado. Levaranse a cabo tamén diversas xornadas de actualización pensadas para aquelas persoas que realizan as funcións de coordinación do proxecto E-Dixgal nos centros educativos.
Ademais, ditos plans incorporan unha Escola de Nais e Pais para que as propias familias reciban información ao respecto e dispoñan de canles axeitadas para o acceso aos contidos e a resolución de dúbidas, entre outros.

lunes, 16 de julio de 2018

111 novos centros incorporan o libro dixital no vindeiro curso 2018/19, con 18.000 alumnos beneficiados en toda Galicia

Un total de 111 novos centros escolares incorporarán o libro dixital nas súas aulas por primeira vez o próximo curso 2018/19, polo que o proxecto de educación dixital, E-Dixgal, acada os 264 centros beneficiados (un 70% máis que o curso pasado) e chegará a 18.000 alumnos (40% máis que o pasado curso). Todos eles -estudantes de  5º e 6º curso de Primaria e 1º e 2º de ESO- recibirán unha ensinanza completamente dixital.
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria vén de publicar a resolución, aínda provisional, (que pode consultarse no enderezo electrónico http://www.edu.xunta.gal/portal/node/25543 ) na que se dan a coñecer os centros E-Dixgal para este novo curso.
Do total dos 264 centros E-Dixgal, 91 son da provincia da Coruña (37 novos para o vindeiro curso), 47 de Lugo (22 novos), 19 de Ourense (11 novos)  e 107 de Pontevedra (40 novos). Por ensinanzas, 162 deles incorporan o libro dixital na etapa de Primaria, 73 en Secundaria e outros 29 fano en Primaria e Secundaria.

martes, 12 de junio de 2018

lunes, 21 de mayo de 2018

Convocada a selección de centros para participar no proxecto Educación dixital (E-Dixgal) durante o curso 2018/2019

Lun, 21/05/2018 - 09:36
Xúntase a Resolución do 7 de maio de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de centros para participar no proxecto Educación dixital (E-Dixgal) durante o curso 2018/19.
 • O prazo de presentación de solicitudes será dun mes a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.
Pódense ver as mostras dos libros e toda a información do Proxecto na seguinte ligazón:
 Máis información:

sábado, 19 de mayo de 2018

El uso de las TIC en las aulas: los libros de texto digitales

El libro de texto digital en España

La mejora de infraestructura tecnológica en los centros, el equipamiento informático de los alumnos y, en algunos casos, las apuestas de las administraciones autonómicas, han impulsado la entrada del libro de texto digital en las aulas de los centros españoles.

Gracias al proyecto E-DIXGAL de la Xunta de Galicia podemos decir que Galicia está a la cabeza en implantación del libro de texto digital en la educación pública. Lanzado por la Consellería de Educación en el año 2014, este proyecto complementa al programa Abalar y tiene como objeto favorecer la incorporación generalizada de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en el desarrollo de la actividad educativa, poniendo a disposición de los centros un entorno virtual de aprendizaje (EVA) con libros de texto digitales y otros materiales con los que desarrollar la totalidad del currículo de los cursos 5º y 6º de Educación Primaria y 1º y 2º de ESO. El EVA se completa con herramientas que permiten hacer un seguimiento de la actividad del alumnado, crear nuevos contenidos digitales, comunicarse con otros miembros de la comunidad educativa, etc.
En la actualidad, dispone de tres proveedores de material educativo: Edebé, Planeta (aulaPlaneta) y la editorial gallega Netex, cliente y socio estratégico de Gradiant en diversos proyectos relacionados con la modernización de los contenidos digitales y la analítica del aprendizaje en entornos escolares, universitarios y corporativos.

E-DIXGAL en datos

A día de hoy un total de 154 centros escolares y 11.600 alumnos de entre 5º de Primaria y 2º de ESO están incorporados al proyecto E-DIXGAL en Galicia.
Acaba de completarse la renovación de 13.000 ultraportátiles, la “mochila digital” del alumnado, que le proporciona el acceso a todos los recursos educativos en este formato dentro y fuera del aula
Dentro de la Estrategia gallega para la educación digital, edudixital 2020, el proyecto E-DIXGAL tiene como objetivo alcanzar los 300 centros y más de 20.000 alumnos beneficiados con el libro digital en un horizonte de tres años.

Libros de texto digitales en el mercado nacional

Aunque todavía no hemos salido de la etapa de transición entre el modelo físico y el modelo digital, prácticamente todas las editoriales que juegan en el mercado nacional han lanzado sus aproximaciones. A continuación presentamos una lista con las principales características de algunas de ellas.
 • Aprendizaje adaptativo
 • Informes
 • Actividades de autoevaluación
 • Accesible con conexión (puede usarse sin conexión si no se combina con la herramienta SmartBook)
 • Aprendizaje adaptativo
 • Atención a la diversidad
 • Learning Analytics
 • Gamificación
 • Colaboración en tiempo real
 • Actividades de autoevaluación
 • Autoría del profesor
 • Visual y motivador
 • Trabajo con distintas metodologías de aprendizaje
 • Actividades de autoevaluación
 • Recursos adicionales
 • Acceso a las calificaciones
 • Tareas personalizadas
 • Integración con Google Classroom
 • Herramientas para el profesor: guías didácticas, generadores de evaluación, rúbricas
 • Ejercicios autoevaluables
 • Recursos adicionales
 • Trabajo por competencias
 • Personalizable
 • Ejercicios autocorregibles
 • Subrayado y comentarios
 • Recursos de ampliación
 • Trabajo con distintas metodologías de aprendizaje
 • Actividades de autoevaluación
 • Contenido interactivo
 • Actividades autocorrectivas y abiertas
 • Recursos adicionales
 • Acceso a las calificaciones
 • Herramientas para el docente: guías didácticas, recursos para la atención a la diversidad, evaluaciones y material de apoyo
 • Orientado hacia el trabajo en competencias
 • Trabajo colaborativo
 • Soporte a secuencias de aprendizaje
 • Contenido altamente interactivo
 • Actividades autocorrectivas y abiertas
 • Recursos adicionales
Autor: Agustín Cañas, responsable de eLearning del área de Servicios y Aplicaciones en Gradiant

miércoles, 16 de mayo de 2018

Novidades Aula Planeta


domingo, 22 de abril de 2018

Experiencias Edixgal IES Issac Díasz Pardo (Sada)


martes, 10 de abril de 2018

Edixgal - Proxecto do Ceip Raquel Camacho

O noso proxecto Edixgal

miércoles, 28 de marzo de 2018

Guía de privacidade e seguridade na rede

https://www.osi.es/es/guia-de-privacidad-y-seguridad-en-internet
Fantástica guía desenvolvida pola Axencia Española de Protección de Datos ( AEPD) e a OSI. Para descargala, facede clic na imaxe.

lunes, 26 de marzo de 2018

Comunidade Educativa Virtual Agueiro

Que é Agueiro?
Agueiro é unha plataforma en liña que a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) e a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, ofrecen aos centros educativos galegos como ferramenta para poder crear a súa propia comunidade educativa virtual onde poderá participar todo o profesorado e alumnado do propio centro.
Agueiro combina as funcionalidades de rede social, portafolio dixital educativo e espazo persoal de almacenamento na nube.
A quen vai dirixido?
 • Profesorado
  Todo o profesorado dos centros educativos de Galicia de ensino non universitario, pode acceder ao seu espazo persoal en Agueiro con só introducir os seus datos de identificación corporativa, é dicir, o mesmo usuario e contrasinal que usa para acceder á súa conta de correo electrónico "usuario@edu.xunta.es".
 • Centros educativos
  Os centros educativos que o soliciten, poderán dispoñer da súa propia comunidade educativa virtual dentro de Agueiro, da que poderán formar parte tanto os profesores como os alumnos do propio centro. 
  Cada unha destas comunidades terá o seu propio administrador (un responsable do centro educativo) e os seus propios xestores (os profesores/as do centro) que serán os encargados de realizar o mantemento e a xestión íntegra da súa comunidade.
  As comunidades proporcionan funcionalidades adicionais aos usuarios que pertencen a elas, como son a creación de grupos, contidos específicos dos grupos, ferramentas colaborativas, foros de debate, ...etc
 • Alumnos
  Os centros educativos que xa dispoñan dunha comunidade educativa virtual en Agueiro, poden dar de alta aos seus propios alumnos.
  Os alumnos, dispoñen do seu propio espazo persoal privado así como tamén teñen acceso a todas as funcionalidades propias das comunidades.
O entorno de traballo de Agueiro
Cando o centro educativo xa ten creada a súa comunidade en Agueiro, chega o momento de empezar a traballar pero ... cómo se traballa en Agueiro?.
Imaxina que tes unha caixa onde vas gardando e clasificando todo o teu traballo. Nesa caixa irás metendo os textos que escribiches, as túas presentacións, as fotos que fixeches, os teus debuxos, os teus vídeos ... e moitas outras cousas. 
A todas estas cousas, en Agueiro chamámoslles "Artefactos".

Todos estes artefactos están na túa caixa, así que ninguén máis pode velos porque a túa caixa de artefactos é privada e só ti podes acceder a ela.
A esta caixa, en Agueiro chamámoslle "Contidos".

Para que outros usuarios de Agueiro poidan ver e valorar o teu traballo (os teus compañeiros, os teus profesores, ...) debes crear "Páxinas" nas que poderás colocar algúns dos artefactos que tes na túa caixa e que demostran todo o que traballaches sobre un determinado tema.
Podes crear tantas páxinas como queiras.

Ao conxunto de todas as túas páxinas, en Agueiro chamámoslle "Portafolio"

O entorno social de Agueiro

Agueiro tamén proporciona un entorno de rede social onde todos os usuarios poden relacionarse entre sí formando parte dos distintos "Grupos" que se poden crear.
Unicamente os profesores (xestores) e os responsables das comunidades (administradores) poden crear grupos, pero todos os usuarios poderán unirse a aqueles grupos onde se lles permita o acceso. A estrutura de grupos pode reproducir a estrutura do propio centro educativo ou pode responder a calquera outro criterio organizativo.
A páxina de inicio do grupo é o seu espazo principal, desde onde os membros do grupo poden acceder aos distintos elementos e ferramentas propios do grupo: blogs, ficheiros, carpetas, páxinas, foros de debate e coleccións.