E-Dixgal

Educación Dixital - Implantación do libro dixital nos centros

Entorno Virtual de Aprendizaxe

Profesorado e alumnado dos centros implicados desenvolven a súa actividade educativa diaria nun entorno virtual de aprendizaxe que lles vai permitir acceder a contidos dixitais para 5º e 6º de primaria e 1º e 2º de ESO

Mochila Dixital

Os docentes poden elaborar a súa propia “mochila dixital” seleccionando a través da plataforma dixital os contidos formativos e podendo incorporar os materiais complementarios que desexen, así como contidos de elaboración propia.

Plans de formación

O desenvolvemento desta iniciativa implica a formación do profesorado e do alumnado.

Servicio Premium

Para solucionar as dúbidas ou as incidencias técnicas no uso do entorno virtual de aprendizaxe, tanto o profesorado como as familias contarán cun equipo de soporte técnico con atención continuada de luns a venres de 8:00 a 20:00 horas, a través do teléfono 881 99 77 01 e no correo electrónico uac@edu.xunta.es

lunes, 5 de diciembre de 2016

Epoptes

Os portátiles do Proxecto Abalar dispoñen dunha solución de xestión dos equipos da aula por parte do profesorado, Epoptes. Para mellorar a facilidade de uso desta ferramenta por parte do profesorado, o equipo da AMTEGA encargado dos sistemas no Proxecto Abalar,  simplificou ao máximo posible a súa configuración e uso, no ámbito das aulas Abalar instaladas nos centros públicos, para axustala ás necesidades da contorna na que se está a empregar. Así, realizáronse adaptación do produto orixinal para mellorar a reconfiguración dos servizos de DHCP dos servidores Abalar instalados nos centros para que os netbooks só se configuren unha vez ao longo do curso académico, ou a configuración do propio software nos portátiles para que os equipos se conecten a el sen maior configuración.


Os principais obxectivos do emprego desta ferramenta son:
 • No equipo do docente poderase previsualizar todos os escritorios dos equipos do alumnado
 • Poderanse realizar accións de maneira masiva ou para equipos puntuais, tales como:
  • Bloquear os equipos, mostrando nas pantallas afectadas un cadeado o cal non permite o uso do equipo
  • Enviar unha mensaxes aos alumnos
  • Opcións de control de enerxía (apagar, reiniciar?)
  • Visualizar a actividade dun alumno nun momento dado, así como tomar o control do mesmo. Movendo o rato e escribindo no equipo remoto
 • Creación de grupos de traballo coa finalidade de ter unha contorna organizada e que nos permitirá poñer un alcume a cada un dos equipos para a súa fácil localización

Lizazón para ver o manual: