lunes, 8 de abril de 2024

NOVAS EDIXGAL

 O próximo mércores 17 de abril de 2024 de 17:00-18:00hs, terá lugar un webinar para coñecer todas as ferramentas e recursos de avaliación para a avaliación continua, competencial e formativa do alumnado.

Os contidos da sesión son:

  • Xera diferentes métodos de avaliación
  • Propostas de aplicación: Avaliar o contido e os procesos de traballo
  • Aprendizaxe autónomo do alumnado
  • Utilización de funcións: tarefas, seguimento do alumnado, corrección e retroalimentación

Inscrición previa en: https://ecv.microsoft.com/Hrxc1b9xXN

0 comentarios:

Publicar un comentario