E-Dixgal

Educación Dixital - Implantación do libro dixital nos centros

Entorno Virtual de Aprendizaxe

Profesorado e alumnado dos centros implicados desenvolven a súa actividade educativa diaria nun entorno virtual de aprendizaxe que lles vai permitir acceder a contidos dixitais para 5º e 6º de primaria e 1º e 2º de ESO

Mochila Dixital

Os docentes poden elaborar a súa propia “mochila dixital” seleccionando a través da plataforma dixital os contidos formativos e podendo incorporar os materiais complementarios que desexen, así como contidos de elaboración propia.

Plans de formación

O desenvolvemento desta iniciativa implica a formación do profesorado e do alumnado.

Servicio Premium

Para solucionar as dúbidas ou as incidencias técnicas no uso do entorno virtual de aprendizaxe, tanto o profesorado como as familias contarán cun equipo de soporte técnico con atención continuada de luns a venres de 8:00 a 20:00 horas, a través do teléfono 881 99 77 01 e no correo electrónico uac@edu.xunta.es

martes, 2 de marzo de 2021

Agencia Española de Protección de Datos

 


jueves, 25 de febrero de 2021

abalarPro

 La aplicación abalarPro es una aplicación de la Xunta de Galicia que permite la interacción del personal docente de centros educativos pertenecientes a la Consellería de Educación con las familias a través de mensajería, posibilitando una forma fácil y cómoda para enviar mensajes individuales, a grupos o con la creación de salas de chat.

https://play.google.com/store/apps/details?id=gal.xunta.abalarprofes

domingo, 14 de febrero de 2021

Vídeos formativos sobre BigBlueButton

jueves, 4 de febrero de 2021

Entorno Virtual de Aprendizaxe - Educación Dixital - Proxecto Abalar: Novos contidos Netex-SmartClassroom

 Actualizouse o catálogo cos contidos do 3º trimestre de Netex-Smart.


Por outra banda, engadíronse novos contidos para substituír os contidos do 2º trimestre de Francés de 1º e 2º da ESO, e os de Matemáticas de 1º da ESO, de Netex-Smart. Os contidos anteriores figuran no catálogo coa marca (desactualizado). Os novos contidos que os substitúen figuran coa marca Edición 2020 - V.2. No caso destes contidos SmartClassroom, lembrar ao profesorado que só se conservarán as autorías realizadas nos libros Edición 2020 - V.2. O contido editado na versión que tiña o profesorado incorporado ao seu curso ata o momento non será accesible no próximo curso.

martes, 26 de enero de 2021

lunes, 11 de enero de 2021

Maqueta Abalar. Libre Versión estándar

 


domingo, 10 de enero de 2021

H5P en E-Dixgal_Tutoriales

 

viernes, 8 de enero de 2021

Entorno Virtual de Aprendizaxe - Educación Dixital - Proxecto Abalar: Novas funcionalidades

 

Dispoñibles novas funcionalidades e tipos de recursos no EVA.

 • Editor Atto.
  • Engádense os botóns de resaltar texto e modificar o tipo de letra.
  • Habilitado un novo botón coa opción de preguntas cloze para os cuestionarios.
 • Preguntas do cuestionario.
  • Habilitada a opción de arrastrar e soltar marcadores.
  • Habilitada a opción de arrastrar e soltar sobre a imaxe.
  • Habilitada a opción de arrastrar e soltar sobre texto.
  • Habilitada a opción de seleccionar as palabras que faltan.
 • Contidos interactivos H5P.
  • Habilitados recursos de tipo H5P.
 • Seccións nas materias.
  • Engádese a posibilidade de destacar unha sección na materia de forma que cando se resalte, o usuario accede directamente a esta sección ao entrar na materia.

martes, 22 de diciembre de 2020

CAM EDU Instrucións do 14 de decembro de 2020 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Universidade relativas ao uso dos servizos educativos dixitais corporativos no marco da emerxencia sanitaria derivada da pandemia por Covid-19


No que se refire ao establecemento de videoconferencias as ferramentas son “EDUXUNTA WEBEX”, “FALEMOS EDU” e “CAMEDU”, con independencia das que se vaian engadindo posteriormente. Así mesmo, as aulas virtuais contarán coa funcionalidade “BigBlueButton” coa mesma finalidade.

viernes, 18 de diciembre de 2020

Artículo Revista Educación 3.0.: Una educación digital que fomenta la investigación y el trabajo colaborativo


Una educación digital que fomenta la investigación y el trabajo colaborativo

Gracias al Proyecto E-Dixgal, los centros educativos de Galicia incorporan los recursos digitales de aulaPlaneta al día a día de sus aulas.

 https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/e-dixgal-educacion-digital/

martes, 15 de diciembre de 2020

Xogos educativos no Eva

 

O Módulo Xogos (Games) é un novo plugin que permite crear novas actividades no EVA en forma de xogos educativos mediante o uso de glosarios, cuestionarios e preguntas.

As preguntas dos xogos usan como fonte de datos os termos de algún glosario ou as preguntas dunha determinada categoría ou cuestionario xa existente previamente na materia.

Para os xogos só se aceptan tres tipos de preguntas: opción múltiple, resposta curta e verdadeiro/falso.

Os xogos que podemos crear con este plugin son os seguintes:

1  Aforcado

2  Encrucillado

3  Sopa de letras

4  Millonario

5  Sudoku

6  Imaxe oculta

7  Serpes e escadas

Máis información: https://www.edu.xunta.gal/centros/abalar/aulavirtual/mod/page/view.php?id=3103