E-Dixgal

Educación Dixital - Implantación do libro dixital nos centros

Entorno Virtual de Aprendizaxe

Profesorado e alumnado dos centros implicados desenvolven a súa actividade educativa diaria nun entorno virtual de aprendizaxe que lles vai permitir acceder a contidos dixitais para 5º e 6º de primaria e 1º e 2º de ESO

Mochila Dixital

Os docentes poden elaborar a súa propia “mochila dixital” seleccionando a través da plataforma dixital os contidos formativos e podendo incorporar os materiais complementarios que desexen, así como contidos de elaboración propia.

Plans de formación

O desenvolvemento desta iniciativa implica a formación do profesorado e do alumnado.

Servicio Premium

Para solucionar as dúbidas ou as incidencias técnicas no uso do entorno virtual de aprendizaxe, tanto o profesorado como as familias contarán cun equipo de soporte técnico con atención continuada de luns a venres de 8:00 a 20:00 horas, a través do teléfono 881 99 77 01 e no correo electrónico uac@edu.xunta.es

martes, 19 de noviembre de 2019

CONEXIÓN Á REDE WIFI "EDU.XUNTA.ES"

 WiFi "edu.xunta.es" permite a conexión desde calquera dispositivo autenticándose coas credenciais corporativas do propio usuario: "nome de usuario" e "contrasinal". A conexión a esta WiFi está dispoñible para todos os usuarios que teñan unha conta corporativa da Consellería de Educación, de acordo aos seguintes criterios:
    • O "usuario" e "contrasinal" son os mesmos que emprega para todas as aplicacións corporativas.
    • Non depende do centro educativo no que se atope senón unicamente da persoa que se conecta.
    • A conexión está, por tanto, asociada á persoa e non ao equipo co que accede.
  

lunes, 21 de octubre de 2019

Manual de Xestión de Equipos E-Dixgal _ Servizo Premium


domingo, 20 de octubre de 2019

Proxecto E-Dixgal da Xunta de Galicia

Folleto informativo E-Dixgal


martes, 8 de octubre de 2019

Novas E-Dixgal: Dixit

Xa está habilitada a pestana “Dixit” nos catro niveis educativos da materia de Matemáticas, e nas materias de 5º e 6º de primaria de Ciencias da Natureza e Bioloxía e Xeoloxía de 1º ESO.

Desta forma xa se poden escoller, dentro destas materias, os contidos que se desexen na pestana “Dixit” e incorporalos ao apartado “A miña materia” premendo no botón “Sincronizar”.

Os contidos dispoñibles son:
  • Na materia de Matemáticas: dous recursos que se corresponden cas dúas contornas virtuais compostas por Regretas Cuisenaire.  Estes contidos permiten  traballar os bloques temáticos de sumas e restas, ademais dun módulo de manipulación libre que permita ao alumnado comprender conceptos abstractos. Desde o punto de vista técnico, este material ofrece simulación interactiva para a aprendizaxe a través da manipulación de figuras 3D para realizar diferentes operacións matemáticas lóxica, indución, estimación, aproximación. Os/as alumnos/as poden manexar estas figuras (arrastralas, rotalas, etc) na área de traballo, para realizar as operacións que se expoñan nas actividades.
  • Nas materias de Ciencias da Natureza e Bioloxía e Xeoloxía: cinco Snack Experiments para coñecer e aplicar o método científico. Trátase dunha colección de demostracións interactivas de distintos experimentos curtos realizados con materiais caseiros cos que o alumnado poderá presentar hipóteses, practicar e alcanzar conclusións a través da súa propia experiencia. Utilízase como ferramenta principal o vídeo cuxas secuencias se mostran en función da interacción do usuario. Dispoñibles en castelán e galego, subtitulados e traducidos á linguaxe de signos para garantir accesibilidade e atención á diversidade. Os temas destes snacks son: Que pasa nos nosos océanos?, A fotosíntese, Presión atmosférica, Tensión superficial e A terra é redonda.
O obxectivo de DIXIT é aproveitar as capacidades técnicas e innovadoras dos sectores tecnolóxico e audiovisual e os coñecementos pedagóxicos do profesorado galego, tendo en conta as súas necesidades, para incrementar a oferta de recursos dixitais dispoñibles para a comunidade educativa galega.
Está prevista a creación de novos contidos para estas e outras materias que empregarán as tecnoloxías máis avanzadas, como poden ser: o laboratorio xeométrico 3D (que permite visualizar e traballar con distintos corpos xeométricos, no que cada alumno pode explorar os obxectos variando os seus parámetros físicos), o laboratorio redes tróficas con compoñentes de gamificación incorporados, o laboratorio mostraxe ecosistema dunar (no que o alumnado poderá percorrer de forma virtual un ecosistema, explorando os seus distintos compoñentes, e aprendendo a caracterizalos, baseado nunha contorna inmersiva 3D con vídeos de 360º), un simulador de conversa de idiomas aproveitando tecnoloxías 3D (recoñecemento de voz, IA,...), etc.
sábado, 5 de octubre de 2019

Relación provisional de centros seleccionados da convocatoria para participar no proxecto Digicraft en tu Cole no marco do Plan Digitalent, durante o curso 2019/2020

Xunta de Galicia: Relación provisional de centros seleccionados da convocatoria para participar no proxecto Digicraft en tu Cole no marco do Plan Digitalent, durante o curso 2019/2020

Xúntase a Relación provisional de centros seleccionados da convocatoria para participar no proxecto Digicraft en tu Cole no marco do Plan Digitalent, durante o curso 2019/2020.
Os centros disporán de prazo ata as 14:00 do vindeiro xoves 10 de outubro de 2019 para efectuar as alegacións, reclamacións ou renuncias a esta resolución que consideren procedentes. Aos efectos de axilizar o proceso, debe remitirse copia escaneada da reclamación ou renuncia e da documentación presentada nos rexistros establecidos a dirección de correo electrónico digicraft@edu.xunta.gal

sábado, 21 de septiembre de 2019

¿Qué saben los padres del libro digital?


Más de 27.000 alumnos de 347 colegios e institutos gallegos dispondrán este curso de ordenadores para formarse. Estas son las claves del programa E-Dixgal

viernes, 6 de septiembre de 2019

V Xornada de Coordinación E-Dixgal. Curso 2019/2020

 A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) organiza unha Xornada de formación destinada ás persoas coordinadoras do Proxecto E-Dixgal, enmarcado no proxecto Abalar.
O obxectivo deste encontro é informar sobre o proxecto E-Dixgal para o curso 2019-2020, entre o que destaca o Entorno Virtual de Aprendizaxe (EVA), os contidos dixitais, a Ferramenta de Autor, a Maqueta Abalar, entre outros.
Esta Xornada terá lugar no Palacio de Congresos, en Santiago de Compostela, o luns 9 de setembro dende as 09:00 ata as 14:30 horas.

Novas

Desde do día 1 de setembro e ata o día 6 de setembro, todo o profesorado do seu centro E-Dixgal, pode acceder aos contidos do curso 2019/2020 no seguinte enderezo https://evaint.edu.xunta.gal. Durante este período o profesorado que teña asignadas en Xade materias e grupos poderá acceder ás aulas co alumnado matriculado e comezar coa configuración e a selección dos contidos das distintas editoriais dispoñibles ao seu curso. Se as materias non están asignadas en Xade, poderase acceder ao catálogo e empregar a Ferramenta de Autor.
Dende o día 6 ata o 9 de setembro o acceso ao EVA non estará dispoñible polo que quedarán inaccesibles ambas plataformas (https://evaint.edu.xunta.gal e https://eva.edu.xunta.es).
A partir do 9 de setembro o acceso aos cursos 2019/2020 farase a través do enderezo https://eva.edu.xunta.gal. Manteranse todos os cambios feitos en https://evaint.edu.xunta.gal durante o período do 1 ao 6 de setembro, tanto nos cursos como na Ferramenta de autor.
O profesorado de secundaria, ten acceso durante o período que abarca do día 1 ao 6 de setembro aos dous entornos de aprendizaxe:

  Curso 2018/2019
        Ata o 6 de setembro https://eva.edu.xunta.es.

Curso 2019/2020:
        Do 1 ao 6 de setembro https://evaint.edu.xunta.gal.
        Do 9 de setembro en adiante https://eva.edu.xunta.gal

Prégase faga chegar esta información ao profesorado do seu centro.
Se non o fixo, recoméndase que incorpore toda a información de grupos, materias, profesorado e alumnado para o curso 2019/2020 en Xade o antes posible. Isto facilitará que cando comecen as clases xa estea todo dispoñible no EVA: as materias, os grupos, o profesorado e o alumnado.

Se tivera algunha dúbida sobre algúns dos puntos expostos anteriormente, pode poñerse en contacto co Soporte Premium a través do teléfono 881 86 99 00 ou do correo electrónico soporte.premium@edu.xunta.es.
Reciba un cordial saúdo,

viernes, 9 de agosto de 2019

Galicia, comunidad pionera en educación digital de primaria

Cincuenta centros podrán participar en «Digicraft no teu cole»


Niños de primaria aprendiendo robótica
Niños de primaria aprendiendo robótica

Redacción / La Voz
Pocas comunidades españolas han hecho una apuesta tan global y seria como Galicia en el uso de la tecnología en el aula desde la etapa infantil, y eso ha animado a la Fundación Vodafone para desarrollar aquí un proyecto piloto de educación digital. La entidad se ha aliado con la Consellería de Educación y Amtega (la agencia que está detrás de Edixgal y de las iniciativas tecnológicas) para poner en marcha Digicraft no teu cole.
El programa consiste en una iniciativa a dos años vista para que los niños de primaria conozcan las claves básicas de la robótica y la inteligencia artificial. El objetivo es darles herramientas para su desarrollo personal, como explica Gloria Placer, directora de Innovación e Impacto Social de la Fundación Vodafone España: «La tecnología llegará a todos los aspectos de la vida de los niños actuales, no hace falta ser ingeniero para tener que manejarla. Y nosotros queremos que se aproximen a esta realidad de una forma diferente, no como consumidores sino como creadores».


Fuente_ https://www.lavozdegalicia.es/noticia/educacion/2019/07/19/galicia-comunidad-pionera-educacion-digital-primaria/00031563549008563595502.htm

viernes, 26 de julio de 2019

Docentes y profesionales TIC crean contenidos innovadores para el alumnado gallego

Docentes y profesionales TIC crean contenidos innovadores para el alumnado gallego.