E-Dixgal

Educación Dixital - Implantación do libro dixital nos centros

Entorno Virtual de Aprendizaxe

Profesorado e alumnado dos centros implicados desenvolven a súa actividade educativa diaria nun entorno virtual de aprendizaxe que lles vai permitir acceder a contidos dixitais para 5º e 6º de primaria e 1º e 2º de ESO

Mochila Dixital

Os docentes poden elaborar a súa propia “mochila dixital” seleccionando a través da plataforma dixital os contidos formativos e podendo incorporar os materiais complementarios que desexen, así como contidos de elaboración propia.

Plans de formación

O desenvolvemento desta iniciativa implica a formación do profesorado e do alumnado.

Servicio Premium

Para solucionar as dúbidas ou as incidencias técnicas no uso do entorno virtual de aprendizaxe, tanto o profesorado como as familias contarán cun equipo de soporte técnico con atención continuada de luns a venres de 8:00 a 20:00 horas, a través do teléfono 881 99 77 01 e no correo electrónico uac@edu.xunta.es

jueves, 22 de septiembre de 2022

Novas E-Dixgal

 Co fin de recuperar os contidos incluídos nas materias do curso 2021/22, o profesorado terá acceso ata o venres día 7 de outubro ao antigo Entorno Virtual de Aprendizaxe (EVA).

O acceso realizarase a través da url https://eva2122.edu.xunta.gal utilizando as credencias habituais.

É importante ter en conta as seguintes indicacións:

1. O alumnado non está habilitado para poder acceder a este EVA do curso 2021/22.

2. O profesorado accederá só para recuperar contidos ou facer copias de seguridade do curso completo, co fin de restauralas noutro entorno.

3. Non se deberá incorporar ningún contido a eses cursos antes de facer a copia.


jueves, 16 de junio de 2022

Novas E-Dixgal Aula Planeta

Estimado/a docente,

A partir de setembro de 2022 os recursos de aulaPlaneta van ser actualizados a un novo formato .

Na seguinte ligazón pode familiarizarse co novo formato de aulaPlaneta en E-Dixgal:

Para que coñeza todas estas novidades, convidámolo aos webinars "aulaPlaneta. Novidades 2022-2023" , que se celebrarán en distintas datas:

 • 20 de xuño de 17 a 18 h
 • 21 de xuño de 17 a 18 h
 • 27 de xuño de 17 a 18 h
 • 28 de xuño de 17 a 18 h

Se o desexa, pode inscribirse canto antes, na data máis conveniente, a través da seguinte ligazón:

https://ecv.microsoft.com/99dv8kyJIH

Reciba un cordial saúdo.jueves, 19 de mayo de 2022

Novas E-Dixgal aula planeta novo formato

 O vindeiro curso 2022/2023 os recursos de aulaPlaneta van ser actualizados a un novo formato.

As modificacións que fixera nas súas unidades didácticas antes do 30 de maio de 2022 serán transferidas á nova versión para dispoñer delas o vindeiro curso. Por este motivo, é necesario realizar todas as personalizacións antes desta data, dado que as que se fagan con posterioridade non se poderán migrar ao novo formato.

Na seguinte ligazón pode familiarizarse co novo formato de aulaPlaneta en E-Dixgal: 

De todas formas, durante os meses de xuño e setembro, informarase de todas as novidades a través de varios webinars. Ofrecerase puntual información sobre as datas e horarios nos que se van levar a cabo.martes, 17 de mayo de 2022

Rede DixitalGal

 


jueves, 28 de abril de 2022

Plan digital: Plan de acción

 

Polos creativos

Orde do 21 de abril de 2022 pola que se crea o programa de innovación educativa Polos creativos e se establece o procedemento para a participación dos centros docentes públicos dependentes desta consellería.

 • O prazo de presentación de solicitudes abrirase o día seguinte ao da publicación do anuncio desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia e permanecerá aberto con carácter permanente. 

martes, 26 de abril de 2022

Resolución provisional de centros admitidos para participar no proxecto Educación Dixital (E-Dixgal) durante o curso 2022/23

 Resolución provisional de centros admitidos para participar no proxecto Educación Dixital (E-Dixgal) durante o curso 2022/23

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/36824

martes, 29 de marzo de 2022

Novas E-Dixgal; "Geogebra"

 Acaba de incorporarse ao EVA Edixgal un novo módulo denominado “Geogebra”, que permite incorporar en calquera materia ou curso do EVA as actividades de tipo Geogebra, de forma fácil e sinxela.

Geogebra é unha aplicación de matemáticas dinámicas, adaptada para todos os niveis educativos que engloba xeometría, álxebra, cálculo, estatística, probabilidade e análise.

Ademais, Geogebra facilita o seguimento do progreso do alumnado xa que garda a puntuación, data e duración de cada un dos intentos realizados.


Para máis información, pode consultarse a web oficial de Geogebra: https://www.geogebra.org/

lunes, 28 de marzo de 2022

Materiales para el diseño del Plan Digital de Centro, INTEF

Materiales para el diseño del Plan Digital de Centro.

l Plan Digital es el documento que desarrolla la estrategia digital de centro que deberá estar contemplada en su Proyecto Educativo (art. 121), tal y como se establece en el artículo único de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de Educación.

El objetivo de que todos los centros educativos dispongan de un plan  digital que estructure las estrategias organizativas y académicas, de manera que se logre la transformación del centro en una organización educativa digitalmente competente, está recogido en el Programa para la mejora de la competencia digital educativa #ComDigEdu acordado por la Conferencia Sectorial de 21 de julio de 2021.

Esta iniciativa, financiada a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia con los fondos europeos Next Generation EU, forma parte de las acciones previstas en el Plan de Digitalización y Competencias Digitales del Sistema Educativo del Ministerio de Educación y Formación Profesional que, a su vez, se enmarca en el Plan Nacional de Competencias Digitales que desarrolla el tercer eje estratégico de la Agenda España Digital 2025.

Esta actuación está orientada a mejorar el uso de las tecnologías digitales en los procesos de enseñanza y aprendizaje y se alinea, por lo tanto, con el Plan de Acción de Educación Digital de la Comisión Educación Europea (DEAP 2021-2027) que persigue el desarrollo de un ecosistema de educación digital de alto rendimiento y la mejora de las competencias y habilidades digitales y que da continuidad al DEAP 2018-2020, durante el cual se creó la herramienta de autoevaluación de la competencia digital de los centros SELFIE.

Desde el INTEF ponemos a disposición del profesorado materiales formativos de apoyo para la elaboración del Plan Digital de Centro, que incluimos en tres nuevos espacios de la plataforma ConectaTIC:

 • El espacio “Planificación estratégica” ofrece los contenidos del curso “Liderazgo pedagógico para el éxito educativo de todo el alumnado”, cuyo objetivo es proporcionar orientaciones y herramientas para el diseño de un plan de mejora del centro empleando la metodología de la planificación estratégica.
 • El espacio “Diseña el Plan Digital de tu centro” muestra una visión del marco DigCompOrg del JRC y cómo emplearlo con el fin de hacer de los centros educativos organizaciones digitalmente competentes. Para elaborar el Plan Digital de Centro se propone el uso de la planificación estratégica y de la herramienta de autoevaluación SELFIE, diseñada para ayudar a los centros educativos a hacer un diagnóstico de la integración de las tecnologías digitales en los aspectos pedagógicos, organizativos y de infraestructura, así como a evaluar periódicamente los logros alcanzados.
 • El espacio Community Manager Educativo presenta la figura del community manager, responsable del desarrollo del Plan de Comunicación de centro y de seleccionar y gestionar su comunicación y visibilidad a través de distintos medios digitales. Este espacio proporciona herramientas y estrategias a tener en cuenta en el desarrollo del plan de comunicación de centro. Este instrumento permitirá sensibilizar, informar y crear cauces de participación de la comunidad educativa en el diseño del plan digital de centro.

Estos espacios se suman a los cinco que estaban disponibles hasta ahora en ConectaTIC:

Si todavía no lo has hecho, anímate a visitar ConectaTIC y acceder a cualquiera de sus espacios.

ConectaTIC es un espacio de apoyo que ofrece una selección de materiales relativos a la enseñanza y el aprendizaje en entornos digitales. Aunque no se trata de un curso en el sentido tradicional, podrás realizar consultas, aportar tus impresiones, compartir sugerencias y colaborar en el intercambio de experiencias con los demás participantes.Logo de ConectaTIC

lunes, 21 de marzo de 2022

Plan Dixital - O análise DAFO

 

análise DAFO (Debilidades - Ameazas- Fortalezas- Oportunidades ) é unha ferramenta de análise estratéxico para axudar na toma de decisións/planificacións.
O análise céntrase en factores externos ( Oportunidades e Ameazas) e factores internos (Debilidades e Fortalezas).

Autores recoñecidos na materia, coma Fernando Trujillo, recomendan primeiro comezar ca análise dos factores externos, pero non o consideran indispensable. A primeira pregunta podería ser cales son as oportunidades que ofrece a contorna e o ambiente no que nos atopamos e como se poden aproveitar; e a segunda pregunta, que tipo de ameazas hai na contorna e como se poden evitar ou eliminar se é posible. Se as oportunidades fan referencia a factores externos atractivos e positivos para o centro, as ameazas apuntan a factores externos, máis aló do control do centro, e que poden pór en risco a consecución dos obxectivos. Ao mesmo tempo, estes factores non se refiren exclusivamente ao presente, senón tamén ás oportunidades e ameazas que poden xurdir no futuro e a súa incidencia no desenvolvemento do centro. Neste sentido, para a análise das ameazas e as oportunidades podemos considerar factores demográficos, económicos, políticos e legais, sociolóxicos, medio-ambientais, tecnolóxicos ou culturais.

O segundo paso é a análise de factores internos. Aquí as preguntas son cales son as fortalezas do centro e como se poden potenciar e cales son as debilidades e como se poden limitar ou eliminar. Neste caso, se as fortalezas fan referencia a atributos propios do centro de marcado signo positivo, as debilidades sinalan rasgos que, a pesares de estar baixo o control do centro, limitan a súa capacidade para acadar os obxectivos desexados. A análise dos
factores internos (debilidades e fortalezas) pode centrarse en catro aspectos de crucial importancia:

 • Persoal: o claustro, a súa formación, as súas habilidades... ; relacións con pais e nais; o alumnado, as súas competencias, nivel, características...
 • Propiedades: edificios dispoñibles, conexións, distribución de espazos, equipamentos...
 • Procesos: programación, instrución, avaliación, titorización, xestión (económica, didáctica...) do centro...
 • Produtos: programacións, adaptacións curriculares, probas de avaliación, cualificacións...

martes, 15 de marzo de 2022

Novos contidos DIXIT

 

O proxecto DIXIT acaba de poñer a disposición da comunidade educativa 4 contidos dixitais gratuítos (3 novos e 1 ampliación), dispoñibles no catálogo do EVA, para as materias de Física y Química, Bioloxía e Xeoloxía e Ciencias Sociais.

Na materia de Ciencias Sociais, publícase o primeiro contido da iniciativa “A Idade Media”, “Xogos populares da Idade Media”, que busca estimular ao alumnado a través de experiencias de investigación sobre os entretementos desa época histórica, ao tempo que fomenta a súa creatividade con actividades prácticas para construír os seus propios xogos medievais. A iniciativa contará pronto con outros dous contidos: un percorrido pola vida na Idade Media da man do cabaleiro Ruy Paez de Biedma e un repaso aos inventos máis relevantes da época. Este contido está dirixido a alumnos e alumnas de 5º e 6º de EP.

https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/espazo/dixit

Como crear unha listaxe de verificación. E-Dixgal

 Para engadir unha "Listaxe de verificación", en primeiro lugar debes "Activar edición" e a continuación pulsar sobre a opción "Engadir unha actividade ou un recurso" do tema onde queiras engadir este_ elemento.

https://www.edu.xunta.gal/centros/abalar/aulavirtual/mod/page/view.php?id=3834


Bolsa de recursos_E-Dixgal

 Dispoñibles no Entorno Virtual de Aprendizaxe novas funcionalidades: a Bolsa de recursos, a listaxe de verificación e tres novos tipos de preguntas

Por un lado, a “Bolsa de recursos” é un bloque que pode ser incorporado nas materias do EVA por parte do profesorado e que permite trasladar unha copia de calquera dos recursos desde unha materia a outra. Basicamente, trátase dunha especie de "contenedor temporal" onde o profesorado pode introducir unha copia dos recursos que desexe trasladar desde unha materia a outra.

Manual sobre a “Bolsa de recursos” https://www.edu.xunta.gal/centros/abalar/aulavirtual/mod/page/view.php?id=3834

Por outra parte, a “Listaxe de verificación” permítelle ao profesorado crear unha listaxe de elementos ou items que se deben acadar ou realizar por parte dos alumnos. Este elemento pode configurarse e insertarse en calquera sección ou tema da materia por parte do profesor e será accesible polo alumnado como calquera outra actividade ou recurso. O alumnado, pola súa parte, cando acceda á "Listaxe de verificación" deberá ir marcando cada elemento desta listaxe a medida que vaia completando ou realizando o que se indica en cada un dos items que a compoñen. Esta funcionalidade tamén permite que o profesorado poida monitorizar o progreso do seu alumnado en forma de barras de progreso e porcentaxes de completado.Manual sobre a “Listaxe de verificación”

Finalmente, tres novos tipos de preguntas para empregar no “Banco de preguntas” deo EVA: “Multinuméricas”, de “Orde” e de “Armadura” (para a materia de Música).