martes, 29 de marzo de 2022

Novas E-Dixgal; "Geogebra"

 Acaba de incorporarse ao EVA Edixgal un novo módulo denominado “Geogebra”, que permite incorporar en calquera materia ou curso do EVA as actividades de tipo Geogebra, de forma fácil e sinxela.

Geogebra é unha aplicación de matemáticas dinámicas, adaptada para todos os niveis educativos que engloba xeometría, álxebra, cálculo, estatística, probabilidade e análise.

Ademais, Geogebra facilita o seguimento do progreso do alumnado xa que garda a puntuación, data e duración de cada un dos intentos realizados.


Para máis información, pode consultarse a web oficial de Geogebra: https://www.geogebra.org/

0 comentarios:

Publicar un comentario