jueves, 4 de febrero de 2021

Entorno Virtual de Aprendizaxe - Educación Dixital - Proxecto Abalar: Novos contidos Netex-SmartClassroom

 Actualizouse o catálogo cos contidos do 3º trimestre de Netex-Smart.


Por outra banda, engadíronse novos contidos para substituír os contidos do 2º trimestre de Francés de 1º e 2º da ESO, e os de Matemáticas de 1º da ESO, de Netex-Smart. Os contidos anteriores figuran no catálogo coa marca (desactualizado). Os novos contidos que os substitúen figuran coa marca Edición 2020 - V.2. No caso destes contidos SmartClassroom, lembrar ao profesorado que só se conservarán as autorías realizadas nos libros Edición 2020 - V.2. O contido editado na versión que tiña o profesorado incorporado ao seu curso ata o momento non será accesible no próximo curso.

0 comentarios:

Publicar un comentario